tisdag, augusti 10, 2010

Fler behöver inse vikten av sociala medier

Jag anser att vikten av sociala medier idag är mycket större än tidigare. Det är egentligen ganska konstigt att politiker inte är mer öppna för att röra sig på nätet och vara sociala på just det sättet. Det med tanke på att stora delen av den dagliga kommunikationen sker just genom internet. I många fall har väljare pekat på problemet att många förtroendevalda politiker är okända för dem. Mycket beror på den dåliga kontakten mellan väljare och förtroendevalda. Att slå in sig med hjälp av sociala medier är ett verktyg för politiker och väljare att nå varandra. Genom den kommunikation stärks skulle banden mellan väljare och politiska företrädare stärkas om fler politiker insåg vikten av att vara aktiva på just digital forum.

När man som jag rör mig runt bland sociala forum märker man både bra och dåliga exempel på hur politiker använder just sociala medier för att nå ut till väljarna. Mona Sahlin är en en av få aktiva partiledare som är aktiv på Twitter. Till en början var jag lite skeptiskt mot hennes ambitioner gällande Twitter då hon tycktes använda just den kanalen för att få ut sin politik snarare med att integrera med väljare. Har man folk som följer en är det oftast bra om man följer tillbaka. Tillslut insåg även Mona vikten av att också följa andra och föra diskussion.

Göran Hägglund, Fredrik Federley och Gudrun Schyman är det sociala mediernas tre bästa exempel. Jag följer de två första namnen och märker tydligt att de har insett vikten av sociala medier och möta väljare på digitala forum. Det är mycket av detta som väljare efterfrågar, att komma i kontakt med ledande politiska företrädare. Det finns bra exempel på politiska företrädare på som insett vikten av sociala medier. SvD listar tio politiker som är bra på sociala medier. Här är några som jag vill lyfta fram som använder nätet aktivt för att nå ut med sin politik.
  • Moderaterna: Kent Persson, kommunlalrådskandidat till Örebro Kommun och föregångare när det gäller moderata förtroendevalda på nätet.
  • Socialdemokraterna: Peter Andersson, kommunfullmäktigekandidat till Huddinge Kommun. En favorit bland de rödgröna bloggarna.
  • Kristdemokraterna: Lilith Svensson, riksdagskandidat Halland. Använder sociala medier som ett nav i sin personvalskampanj.
  • Folkpartiet: Birgitta Ohlson. Likt Göran Hägglund är Birgitta högaktiv på Twitterkanalen. Ett bra exempel på höga politiska företrädare som använder social medier för att nå ut.
Exemplen på aktiva politiska företrädare är många. Jag tycker förstås att det är glädjande att fler inser vikten av att aktivt integrera sig med väljare på de digitala forumen. Det är dock klart att mycket återstår. Politiken hittar ständigt nya arenor för att nå ut med sin politik och möta väljare. Det aktiva samtalet med väljare är något som tas på största allvar av många. Att använda social medier är ett verktyg där politiker effektivt kan nå ut. Det visar de som idag använder de digitala forumen för att nå väljare.

Media:
SvD, SvD.