onsdag, augusti 18, 2010

Har man inga argument kan man förleda debatten

Moderaterna gjorde idag sitt arbetsmarknadspolitiska utspel inför valet. Nu är inte ekonomiska resurser det enda nödvändiga för att förenkla för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Andra lösningar måste också ses över. Ett av förslagen som har drivits av en rad Centerpartister, om att bryta AMS förmedlingsmonopol är ett intressant förslag att se över. Enligt förslaget kommer dessa tre miljarder att öka antalet praktikplatser med 12 000 till totalt 31 000 platser. Det är dock andra utmaningar som också måste hantera.

En fråga som har varit väl debatterad är kring arbetsgivaravgiften för unga. Alliansfritt väljer att haka på ett inlägg från Viktor Tullgren, en av SSU:s främsta bloggare. Självklart bjuds det på lite Moderatbashing i sann Alliansfrittanda, som om något annat vore förväntat. Det som det tydligen hängs upp är det här med debatten kring ungdomsskatten, de rödgrönas förslag om att göra det dubbelt så dyrt att ha unga anställda. För faktum är att det blir dubbelt så dyrt att anställa. Men tydligen är detta inte en debatt som vill tas. I de beräkningar som visas håller jag helt och hållet med. Men faktum är ju att de som de räknar på är de totala lönekostnaderna, vilka kommer öka med 13,7 %. Och fortfarande är det så att arbetsgivaravgiften, kostnaden för att ha unga anställda blir dubbelt så hög. Det är ju en undran varför varken Viktor Tullgren eller Alliansfritt vill stå upp för varför det är värt att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga.

Om det är något som kommer att bekämpas från Alliansens håll är det förslaget om en ungdomsskatt. Oavsett hur man vill räkna, på vårt eller motståndarnas sätt, kvarstår det orimliga i att göra det dyrare att ha unga anställda. Det är i mitt tycke en fel väg att gå. Att använda olika skatter har ju varit med ambitionen att de ska ha en styrande effekt. Högre bensinskatt för att försöka begränsa bilåkandet, högre alkoholskatt för att hålla nere drickandet. Att man då vill höja skatten på arbete känns som en udda verklighet som jag vill slippa.

Bloggar: Josefin, Kent W, Mikael, Mary.
Media: AB, AB, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvT.