fredag, augusti 06, 2010

Ibland är det viktigare att prata resultat

Faktakollen är ett av de mest intressant verktygen inför valet. Svenska Dagbladet gör sitt för att granska de påståenden som kommer från ledande politiker. Vissa är sanna, vissa stämmer till högsta grad, andra är helt och hållet falskt. Det är förstås viktigt att som ledande politiker ha koll på de fakta som finns för att inte riskera att bli ifrågasatt. Mona Sahlin är en person som idag blev granskad för sin sifferstatistik under Almedalstalet. Talet innehöll en hel följetong om vad olika välfärdsinriktningar kostade. Inget illa med det, vi är i grunden överens om att den gemensamma välfärden ska finansieras via skatten. Det är bara synen på i vilken omfattning som privata aktörer ska släppas in, där har Alliansen en bra syn, att privata aktörer ska släppas in i den mån att den offentliga verksamheten tar skada rent kvalitetsmässigt.

Det är dock intressant att Mona uppehåller sig så pass mycket kring ren sifferstatistik. Just det här med att motivera varför det är bra med att kostnaderna inom välfärden sprids över generationer är inget som jag sätter mig emot. Dock vore det intressant hur Mona vill verka för att fler betalar samtidigt, och inte färre. Att visa på hur mycket det kostar visar också på att man måste vara försiktig med de kostnader som uppstår. Jag tänker bidra med ett ett sifferexempel. De rödgröna satsade över 40 mdr kr för att korta vårdköerna utan att lyckas. Alliansen satsade en riktad kömiljard och fick halverade vårdköer som resultat. Bara ett landsting klarade de mål som hade satts upp för kömiljarden. Det visar på att resultat inte bara kommer från hur mycket det kostar, utan hur effektivt man arbetar utan att det behöver kosta för mycket.

Summa summarum, den svenska välfärden är kostnadskrävande, med all rätt. Människor förväntar sig en kvalitativ välfärdsapparat. Det diskussionen bör landa är, hur kan vi få den att kosta mindre, men med samma resultat? Hur effektiviserar vi arbetet inom välfärdsapparaten, minskar på det byråkratiska krånglet med skattepengar och skapar ett system där resurserna får komma in i den operativa verksamheten utan slösas bort på vägen? Att bara prata om hur mycket det kostar räcker inte. Det gäller att se till att resurserna också kommer dit.