tisdag, augusti 03, 2010

Ibland förstår jag inte härdsmältan hos SSU

Sedan början av maj då vänsterkartellen annonserade sin första gemensamma budgetöverenskommelse har många reagerat inte bara mot det faktum att man går till val på minska skillnaderna mellan arbete för de som tjänar minst och bidrag. Det har lagts fokus på många orättvisa förslag som skulle slå mot både plånböcker samt svensk arbetsmarknad. Kilometerskatten har upprört, inte bara företrädare utan många företagare som ser allvarliga konsekvenser med reformen. Den andra omtalade, ungdomsskatten, som kommer göra det dubbelt så dyrt att ha unga anställda har mött många reaktioner den med.

Att Alliansen har mycket att försvara i kommande valrörelse står klart. Skyddandet av arbetslinjen mot bidragslinjen kommer bli den viktigaste striden att vinna. Regeringens reformer för att stimulera för fler arbetstillfällen står emot en linje som inte lärt sig av de misstag från förra valet då de i sittande regering under högkonjunktur hade drivit upp ungdomsarbetslösheten i princip lika höga nivåer som dagens nivåer efter den allvarligaste finanskrisen på länge. Att kampen mot ungdomsarbetslösheten har varit svår är en sak, men gör den då inte svårare genom att straffbeskatta framtidens vuxna.

Just Alliansens ungdomsförbund har under den senaste mandatperiod utökat sin samverkan, likt den samverkan som deras moderpartier gjorde när Alliansen skapades efter valet 2002. Resultatet har blivit en mer enad front mot tre ungdomsförbund som saknar all form av gemensam agenda inför valet. Moderata Ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund har varit drivande i en av våra viktigaste frågor, den om ungdomsarbetslösheten. Fokus har varit nästintill likadan, men MUF och CUF delar en syn, ungdomsskatten får inte förstöra för Sveriges unga.

SSU å sin sida har befunnit sig i ett politiskt vakuum under lång tid. Ända sedan deras nuvarande ordförande Jytte Guteland fick förtroendet att leda förbundet har SSU:s politiska produktion varit i någon form av lågproduktion. Det är nästintill svårt att veta var förbundet står i valets viktigaste frågor. Vilka sakpolitiska förslag de ser som viktiga är ibland svårt att få ur dem. Att de inte kan förhålla sig till deras moderpartis förslag om en ungdomsskatt gör att den ideologiska härdsmältan är nästintill total. Idag gör de ett utspel som får en att höja på ögonbrynen.

Bristen på idéer om hur ungdomsarbetslösheten ska bekämpas måste nu betecknas som total. Nu går SSU till val på att ungdomar ska kvoteras in i statliga bolag. Vad betecknar egentligen SSU:s härdsmälta genom det här förslaget? Dels genom att de samtidigt inte står upp emot deras moderpartis orättvisa förslag om en ungdomsskatt, men också för att de motsätter sig borttagandet av turordningsreglerna. Ungdomar ska i deras mening kvoteras in i jobb, frågan är om de tycker att ungdomar ska särbehandlas då det blir arbetsbrist, dvs att statliga bolag kringgår turordningsreglerna. Att SSU:s sedan länge befinner sig i en ideologisk härdsmälta utan förmåga att forma relevanta förslag står klart. Det är här som Alliansen och dess ungdomsförbund måst stå upp och försvara sina reformer mot den vänsterkartell som går till val på att montera ner arbetslinjen.

Bloggar: Edvin.