söndag, augusti 01, 2010

Inte bara Alliansens gröna röst

Valet av talplats var ett ganska givet val, i närheten av hennes hemtrakter i Robertsfors i Västerbottens län. Maud Olofssons tal var i till största del ett tal till hennes hemtrakter. Alliansens gröna röst som Centerpartiet kallar sig, ger sig också in på landsbygden, nästa steg att sätta Centerpartiet som en garant för landsbygd och effektivt miljöarbete. Ett tal fyllt av att sätta landsbygden i fokus som ett led i att låta hela Sverige leva.

Talet präglades till stora delar av hur Maud vill framställa Centerpartiet som ett parti som sätter landsbygden. Mycket kretsade kring hennes reflektioner kring inre Norrland och dess potential att skapa tillväxt. Aldrig har förutsättningarna varit bättre än nu, påpekade Maud i sitt tal om hur landsbygden kan utvecklas, med tanke på dess tillgång till naturliga resurser. Att landsbygden ligger varmt om hjärtat hos Maud Olofsson. Kanske det är dags att tillskriva Centern rollen som Alliansens landsbygdsröst, inte bara gröna röst.

Maud Olofsson uttrycker en stor grad av självsäkerhet i hur hon ser på landsbygdens potential att utvecklas. Inte konstigt med tanke på att hon kommer från någon form av geografisk kärna för Centerpartiet. Västerbottens län som inte bara fostrat Maud Olofsson, utan även centerikonen Thorbjörn Fälldin. Att Maud försöker trycka på landsbygdens potential visar på att hon gör allt för att överbevisa de belackare som anklagar Centerpartiet för att ha övergivit landsbygden. Det är snarare de, Baylan, Östros, och Sahlin som har övergivit den för att sälla sig med sina kamrater på vänstersidan.

Det stora förslaget som kom idag är Mauds förslag om att sälja delar av Vattenfall AB för att starta ett företag med ansvar att tillsammans med andra aktörer ta fram nya lösningar för framtidens energi. Läste snabbt ett uttalande från herr
Östros om att detta skulle leda till ökade elpriser. Varför skulle Vattenfall vara en garant för låga elpriser Östros? Är det Vattenfall som sätter priserna på den internationella spotmarknaden för el? Maud som hade lyssnat till detta under sin färd till talet, gav Östros en en viss upplysning. Förslaget i sig, att skapa resurser för att premiera fler att försöka ny energi är viktigt. Det är viktigt att det ger resultat.

Att trycka på landsbygdens potential att utvecklas spelar förstås stor roll. Om Centerpartiet vill ta den rollen i valrörelsen är det väl bekommet. Att försvara människors och företags potential att utvecklas även på landsbygden är detta en viktig uppgift för Centerpartiet att ta. Åkeriföretag som riskerar hundratusentals i höjda kostnader till följd av vänsterkartellens förslag om höjd kilometerskatt, lokala sossepolitikers förmåga att lova förbättring av av tillgängligheten ute i landsbygden men som har svårt att leverera resultat. Där finns en roll för Centerpartiet att fylla. Vill de inte bara vara Alliansens gröna röst, är det bra om de fyller rollen som Alliansens landsbygdsröst. Där har Maud Olofsson ett ansvar att bära.

Media:
DN, Exp, GP, SvD, SvT.
Blgogar:
Ekonomisten, Ankersjö, Peter.