onsdag, augusti 25, 2010

Inte ont om vitamininjektioner

Den garanterade överdosen av opinionsmätningar inför valdagen fortsätter att fortsätter allt jämt. Novus pekar på den den trend som de andra mätningar har gjort den senaste tiden. Det är snarare på det viset att Alliansen stärker sitt grepp om opinionen, det visade sig i SIFO och det visar sig även nu i Novus Opinion. Behållningen med att vakna med ytterligare en positiv mätning ger en ny vitamininjektion till Alliansens valarbetare. Detta visar på att det finns stöd i opinionen vilket gör att ansvaret för att förvandla stödet till verkligt resultat ökar.

Om man analyserar den senaste mätningen märks det att de mindre partierna stärker sin position, en ganska vanlig företeelse i valrörelsen. Kräftgången för Socialdemokraterna fortsätter sin kräftgång, vad man nu ska hitta på återstår att se, läget blir ju inte bättre av att man har en partisekreterare som ägnar sig åt negative campaigning snarare än att försöka stärka sitt eget partis position. Moderaterna är fortsatt över trettioprocentgränsen. Den marginella minskningen tenderar säkerligen att bero på väljarströmningar inom Alliansen än mellan blocken. Att Alliansen stärker sitt grepp, nu med 4,3 procents övertag ger en ny vitamininjektion. Det är alltid roligare att arbeta i medvind.

Bloggar: Fredrik, Kent.
Media: AB, DN, GP, SvD.