måndag, augusti 16, 2010

Kollektivtrafiken behöver mer kapacitet än kosmetika

Framtidens kollektivtrafik kräver en hög grad av nytänkande. De utmaningar som Stockholm står inför kräver satsningar som ser till den befolkningstillströmning som sker till Stockholmsområdet. Behovet av nya framkomliga lösningar för att underlätta den långtgående trafiken är viktig för Stockholmsområdet, att bygga en effektiv och tillgänglig kollektivtrafik. Just nu genomgår Stockholm många intressanta men nödvändiga projekt med syfte att främja effektivitet och framkomlighet inom både väg och kollektivtrafik. I det läget är det intressant att se till hur de olika politiska alternativen vill göra för Stockholmstrafiken. Idag gör Socialdemokraterna ett utspel DN Debatt.

Men vad handlar det om egentligen? Handlar det om göra kollektivtrafiken mer tillgänglig? Handlar det om att höja säkerhet och främja en högre kapacitet? Nej, jag tycker inte detta är seriöst. Mer debatt borde handla om att höja kapaciteten och tillgängligheten i kollektivtrafiken, inte om kosmetiskt yttre. Det är intressant att Socialdemokraterna i Stockholm är så villiga att erbjuda olika typer av privata tjänster, tvätthjälp eller en egen personlig butler som uträttar olika ärenden åt dig. Det känns ju märkligt med tanke på att de vill avskaffa RUT.

Sanningen är snarare vad de vill göra åt det riktiga innehållet. Moderaterna och Stockholmsalliansen har under den senaste mandatperioden arbetat med att utveckla kollektivtrafik och övrig infrastruktur i Storstockholmsområdet. Många moment som är nödvändiga för att möta de utmaningar som framtidens Stockholm ställer, genomförs nu. Citybanan för en mer effektiv pendeltågstrafik, utbyggd spårvagnstrafik i form av Spårvagn City och andra planerade arbeten som utbyggande av Tvärbanan och Spårväg Syd. Till det kommer det nödvändiga bygget av förbifarten. För en framkomlig kollektivtrafiken är vägbyggen också nödvändiga.

Att som Socialdemokraterna nu föreslår olika typer av bekvämlighetstjänster får inte skymma vad de vill med Stockholms kollektivtrafik. Två satsningar som är dåliga för Stockholm:
  • Bygga ut tunnelbanan till Karolinskaområdet och minska kapaciteten på gröna linjen mot Hässelby med över 150 000 passagerare.
  • Ett nytt biljettaxesystem som riskerar att dränera SL:s budget med nästan 300 miljoner.
Jag tycker att Socialdemokraterna för att de ska framstå som ett trovärdigt alternativ för Stockholms kollektivtrafik, bör presentera en kollektivtrafiklösning som ser till tillgänglighet, ökad effektivitet och säkerhet. Det arbetet som nu genomförs i Storstockholms lokaltrafik är det som är nödvändigt för framtiden. Jag är intresserad över vad Socialdemokraterna egentligen vill göra. Det som de har presenterat gör en inte mer optimistisk.