lördag, augusti 14, 2010

Låt det bli SM i skattesänkning

Idag höll Fredrik Reinfeldt sitt sommartal i Stockholm. Valet av plats var en till valåret mer passande plats i from av Södermalmstorg istället för Vaxholms som sig brukar bör. Anledningen kan ses som väldigt enkel. Moderaterna går till val på att bli den breda massans parti. Det är förstås då viktigt att de framstår som ett parti som rör sig, inte bara på platser där de har hög popularitet hos Moderaterna, utan söker sig ut till områden för att locka nya grupper att rösta på dem. Talet kom till att handla till något som jag tycker är viktig, mina och andras makt över sin egen ekonomi, möjligheten att få större frihet att bestämma över sin egen inkomst.

Skattefrågan är ju en fråga som inte kommuniceras lika frenetiskt som den gjordes innan. Med de Nya Moderaterna använder man skattefrågan som en del i den politik som man bedriver. Det som regeringen har pekat på som en av de viktigaste delarna och en av Fredriks fyra punkter om vilka utmaningar som är att ta på största allvar är kontrollen över de offentliga finanserna. När det nu finns utrymme för reformer, när kärnan i välfärden har tryggats bör de resurser som som finns att tillfoga, skattebetalarna till del. Främst är de pensionärerna som står på tur. Det som många bara prata om, att ge pensionärer mer i plånboken efter skatt, är något som också Moderaterna och Alliansregeringen har genomför och nu genomför.

Nätroten
Peter Högberg skriver om olika sjukdomar, samma medicin, att skatter vore den enda lösningen som Moderaterna kan prestera. Låt mig säga så här, då är den tanken ömsesidig, för är det något som Peters kamrater i Socialdemokraterna kan, är det att höja skatten. Förmågan att höja skatten sträcker sig så långt att de helt enkelt höjer skatten bara för att de måste göra det. Det är den enkla melodin. Min ambition kring skatter och svensk ekonomi är följande, vi ska hålla god ordning i offentliga finanser och säkra kvalitén i välfärden. Om det därutöver finns utrymme bör vi respektera att det handlar om skattebetalarnas pengar och därför bör all skatt som inte används till det som är nödvändigt ges tillbaka till folket i form av skattesänkningar.

Att Sveriges skattebetalarna bör få veta att deras pengar hanteras på största allvar är det viktigaste för en regering som vill förtjäna väljarnas förtroende. Det är viktigt att kommunicera att de skattepengar som inte används till det som skattebetalarna ser som nödvädigt, skolan, sjukvård, äldreomsorg och andra offentliga verksamheter som skapar trygghet i vårt samhälle, dessa pengar bör gå tillbaka till skattebetalarna. Det är min politiska ambition att verka för. Nu får över 6 miljoner löntagare och pensionärer ett besked. Regeringen kommer använda det utrymmet som finns för att skattebetalarna ska få behålla mer av sina pengar. Det står mot de 3 miljoner löntagare som kommer få höjd skatt med väsnterkartellen. För när Sverige går åt rätt håll när tillväxten och sysselsättnignen ökar då ska drivkraften för jobb öka. Och ja, att arbeta ska löna sig mer, det är en viktig fråga.

Bloggar:
Mats, Peter, Tokmoderaten.
Media:
AB, AB, DN, DN, GP, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvT.