tisdag, augusti 24, 2010

Loppet ännu inte vunnet, nu fortsätter väljarkampen

Det läge som utvecklar sig visar på ett kontinuerligt övertag för Alliansen i samtliga mätingar. Ju närmare valdagen vi kommer blir det försprång som Alliansen har allt viktigare, men också en börda. Arbetet är inte klart förrän efter att sista vallokalen har stängts, läget är fortfarande osäkert, och Skops senaste mätning visar på att mycket behöver göras innan valet är vunnet. Mycket är beroende på att ingen egen majoritet är vunnen. Men hur de två alternativen skulle agera ifall det blir en vågmästarsituation är en diskussion som ska tas efter valet. Nu måste det fokuseras på att skapa majoritet för sitt alternativ.

I Stockholm situationen på ett intressant läge. Just Stockholm är en stor anledning till Miljöpartiets framgång, och här ser det ut som att de blir näst största partiet i kommunfullmäktige. Det är ytterligare en uppförsbacke för Socialdemokratin, inte minst i Stockholm. Skulle de tappa andraplatsen skulle det säkerligen leda till en eftervalssituation som inte var särskilt kul för dem. Att tappa stödet i storstäderna är taktiskt sett dåligt, storstäderna spelar en avgörande faktor, att gå kräftgång där spelar stor roll för ett dåligt valresultat.

Gapet nu i Skop ligger nu på 3,4 procent. Det är en knapp ledning, men ändå en ledning. Det visar på att läget fortfarande är öppet, men det visar på att mycket måste göras från båda sidor innan valet är vunnet. Dock ger varje ny mätning en ny vitamininjektion för Alliansens valarbetar om den pekar på en fortsatt ledning för Alliansen. Ett öppet läge kräver många personers insatser för att ta hem valet. Men läget ligger i Alliansens händer, ett läge som de själva avgör för hur det utvecklar sig.

Bloggar:
Peter.
Media:
AB, DN, DN, Exp, GP, SvD.