tisdag, augusti 31, 2010

Med fem procent att ta igen

Idag är en intressant dag i valrörelsen, för första gången ska den rödgröna kartellen lägga fram sitt gemensamma valmanifest. Detta måste ses som deras sista chans att övertyga väljarna, en allt för tam framtoning gentemot Alliansen som har spelat på sin enighet för att framstå som ett trovärdigt alternativ. Problemet har ju varit just detta, en borgerlighet som står eniga, hur gick det egentligen till? Tidigare har detta varit en socialdemokratisk kil in i borgerligheten, nu är kilen omvänd, Socialdemokraterna har kommit till insikten att samarbete är vitalt för att klara regeringsmakten. Och det är just samarbetet som ser ut att stjälpa dem.

Mindre än tre veckor kvar till valet ligger oppositionen efter med fem procent efter Alliansen, en situation som även om det handlar om opinionssiffror spelar en stor roll för utvecklingen av valrörelsen. Därför blir valmanifestet ett avgörande moment för vänsterexperimentet för att kunna hitta en väg att ta igen det opinionsglapp som har varit stort i jämförelse med de förväntningar om ett mycket jämnt valdeltagande. Nu är läget gynnsamt för Alliansen, 49,58 procent mot 44,8 procent för de rödgröna, även Sd hamnar utanför riksdagsspärren. Ett perfekt valresultat om det hade realiserats.

Just detta gap speglar den kräftgång som oppositionen går igenom. De senaste dagarna har speglat på just detta missnöje mot Socialdemokraterna, tidigare företrädare som Feldt och Rosengren som tydligt gått ut och kritiserat Mona Sahlins hanterande av samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Att Mona skrämmer bort många väljare har märkts under valrörelsen. Flera väljare pekar på att de inte tänker rösta på de rödgröna ju på grund av Mona. Nu hade i för sig Socialdemokraterna inget val när de valde henne till partiordförande.

Att just detta skulle påverka Socialdemokratin, en koloss att nu göra en tvärvändning i elfte timmen är svår att urskönja. Jag finner det ganska svårt att tro att atlantångaren Socialdemokraterna skulle gå att få runt lagom till valdagen, särskilt när farvattnet blir allt smalare. Hur det gemensamma valmanifestet skulle ge den framåtspark för oppositionen blir dagens stora fråga, för den blir viktig. Att samspelet med de Vänsterpartiet är en avgörande faktor är också ett scenario som avskräcker. Via min idol
Tokmoderaten läste jag på morgonen en tidig kommentar från en missnöjd S-väljare: För mig som (f.d.?) sosse så är det Mona och hennes svek i form av samarbete med kommunisten Ohly som gör att de blå får min röst på valdagen. Jag kan aldrig, ALDRIG, acceptera vare sig Mona eller Ohly som representanter för en styrande koalition."

Just hela senfärdigheten är det stora problemet med vänsterexperimentet. Alliansen kom med en gemensam budgetmotion ett år innan valet, oppositionen kom med sitt lagom till vårbudgeten. Nu, mindre än tre veckor kvar till valet presenteras valmanifestet, ett valmanifest som borde kommit långt innan. Nu befinner man sig i ett läge där samtliga partier backar, missnöjet sprider sig bland valarbetare och fler väljer att öppet visa sitt missnöje. Att Alliansen var rökt för två år sen är ingen som vill påstå, inte minst Sören Holmberg. Men oppositionen spelar de största rollen till varför det gynnsamma övertaget nu är ett jobbigt underläge i slutspurten.

Hur mycket manifestet kommer att kosta skattebetalarna är den stora frågan.
En snabb sammanställning visar på ökade kostnader på runt 136 miljarder kronor. Vilken siffra det hamnar på idag återstår att se, men föraningen är att det utrymme som finns kommer att användas till reformer, och mer därtill. Dagens utspel kommer spela en avgörande roll för om de rödgröna i överhuvudtaget kommer att ta igen de opinionsgap som de står inför. Att läget skulle urarta sig på det här viset var det säkert många som förvånades över. Men i takt som ljusningen i ekonomin har kommit, ju mer eniga Alliansen framställs som samtidigt som den rödgröna framtoningen ser aningen förvirrad ut blir läget kritiskt för de rödgröna. Det gemensamma valmanifestet som presenterades idag är inte bara deras första, det är också det mest avgörande.

Bloggar:
Mikael, Morgan, Tokmoderaten.
Media: AB,
AB, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD.