måndag, augusti 02, 2010

Men vad är egentligen viktigast?

Semestermånaden juli var då över och politikerlandskapet börjar vakna upp. Det märktes tydligt under dagen, Folkpartiet var ute i skolfrågan, Alliansarbetsgruppen för utrikes- och försvarsfrågor gjorde sitt utspel. Det har märkts att valet närmar sig allt mer, på lördag samlas 1 500 MUF:are i Norrköping för valupptakt och peppning inför den viktigaste valrörelsen på länge. Nu är det återigen dags att prata politik och de sakfrågor som engagerar, berör och som avgör valet utgång. Vilka frågor som kommer att avgöra valet delar väljarna åt. Men i min och många andras syn avgör en fråga förutsättningar för alla andra vitala frågor.

Det som hände idag i det digitala medialandskapet var Piratpartiet utspel kring sitt valmanifest. Vikten av säkerhet i de frågor som Piratpartiet bedriver går inte att undanta. Det är därför som de etablerade partierna nu måste ta det arbetet på större allvar. Trots det blir inte Piratpartiet en trovärdig roll på den svenska politikerarenan. Den viktigaste, jobbfrågan lämnas av ett parti som medvetet stärker sin roll som ett enfrågeparti. Att skumma genom deras valmanifest går det att läsa om jobben, den om att informationspolitiken skapar förutsättningar för framtidens jobb. Men inget mer, tyvärr för Piratpartiet räcker det inte. Valet avgörs av andra viktigare frågor, det i en tid då Sverige står inför ett vägval, arbetslinje mot bidragslinje.

Vi är många inom de politiska leden som är överens om vad som kommer avgöra, inte bara valets utgång utan framtiden för Sveriges välstånd och utveckling. När krisen tynar bort står Sverige inför förutsättningar som är långt bättre än i många andra länder. BNP vänder upp, statsskulden minskar, budgetunderskottet vänds mot överskott. I det läget skulle det vara allvarligt att äventyra de reformer som behövs för att gynna valets viktigaste fråga, den om jobben. Att utmana arbetsmarknaden genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, mindre lönsamt att anställa i ett läge då inga skattehöjningar har varit nödvändiga är inte bara dumdristigt, det är helt och hållet fel.

Vad är det som gör jobben viktigt? Allt skulle jag vilja säga. Jobben spelar roll för tillväxten, jobben spelar roll för välfärden, jobben spelar roll för skolan. Ett av de nya tillskottet på den borgerliga blogghimlen, aka Borgarbarnet spelar fram skolkortet som den viktigaste frågan. I och med utbildningsminister Jan Björklund arbete läggs grunden för framtiden skola, en process som kommer ta tid, en process som är vital för att slussa ut unga på arbetsmarknaden. Den frågan är vital och den frågan arbetas med just nu, och mer behöver göras för att stärka banden mellan skola och arbetsliv.. Det är även en fråga som möter visst medhåll från socialdemokratiskt håll. Annat är det med frågan om jobben, där är konfliktytan större. Striden kommer stå mellan den allians som konstant bedrivit en linje för lägre skatter på inkomster, lägre skatter och minskat regelkrångel för företag, mot en vänsterallians som strider för höjda inkomstskatter (de vill bara inte tala om vilka som får betala, dvs drygt tre miljoner löntagare), och höjda avgifter för att anställa, speciellt unga.

Jag likt många andra inom Alliansen kommer inte kunna släppa jobben som den viktigaste frågan. Försvaret för det som vi tror på, vikten av att få behålla lite mer av sin lön, vikten av att göra det billigare och enklare att anställa är något som vi kommer att slåss för. Förutsättningarna som Sverige står inför är för viktiga att slarva bort. Att då bygga en framtid genom straffbeskattning av företag och arbetstagare, sätta offentliga finanser på spel är inget som bygger framtidens Sverige. Premierandet av arbetslinjen, premierandet av de som skapar arbetstillfällen är det som bygger Sveriges framtid. Det kommer bli valet viktigaste fråga.

Bloggar: Högberg, Kjellberg, Lotta.