onsdag, augusti 25, 2010

Miljöcharlatanerna slår till igen

SNF - Svenska Naturskyddsföreningen går ut i ytterligare en debattartikel där de ställer sig kritiska till den miljöpolitik som har bedrivits den senaste mandatperioden. Samtliga partier får anmärkningar, speciellt Moderaterna får kritik för hur de enligt SNF har kört över sina samarbetspartier. Man vad handlar det om egentligen? Denna kritik beror mycket på att Moderaterna och Socialdemokraterna som får dåligt betyg i denna undersökning, inte har agerat efter SNF:s egna åsikter utan har andra mål för sin miljöpolitik.

Regeringen har under mandatperioden arbetat aktivt för en bättre och effektivare miljöpolitik. ÖStersjösamarbetet har stärkts, en havsmiljölag har instiftats, en havsmiljard, samt att regeringen skickade en minster för att förhandla om fiskekvoter inom EU. Till det kommer en gemensam energipolitisk överenskommelse inom Alliansen, den första i sitt slag. Det är en överenskommelse som bygger på att säkra energitillförsel, omställning till förnyelsebara källor samt minska Sveriges beroende av fossila energikällor.
Michael Arthursson beskriver med några punkter på vad Alliansregeringen har åstadkommit utanför SNF:s skygglappar:
  • "Antalet miljöbilar har mångdubblats tack vare Alliansens miljöbilspremie och befrielse från fordonsskatt
  • Ambitionerna i klimatpolitiken har höjts dramatiskt med tydliga, höga mål för minskning av växthusgaserna kombinerat med konkreta åtgärder.
  • Den gröna, förnybara energin växer snabbt och gör Sverige mer oberoende av fossila bränslen och kärnkraft.
  • En helt ny politik för att skydda havsmiljön framför allt i Östersjön och Västerhavet har utformats. En miljard har satsats på detta under mandatperioden. Resultaten har redan börjat visa sig.
  • Sammantaget har Alliansregeringen med Andreas Carlgren i spetsen satsat fem miljarder kronor mer på att skydda miljön än vad den förra (s)-regeringen med stöd av MP gjorde de senaste fyra åren."
Dock biter detta inte på SNF. De har sitt uttalade mål i miljöpolitiken, inte minst med sitt motstånd mot kärnkraften. I den här granskningen radar de återigen upp sin kritik, men det vore intressant på vilka områden som de anser det har gjorts bra åtgärder. SNF tjänar allt som oftast ett politiskt syfte, snarare än att verka för vad som är en effektiv miljöpolitik. Att Moderaterna enligt SNF har brustit i sitt miljöarbete har de tidigare försökt påvisa, inte minst genom att visa på hur de agerar på europeisk nivå.

Europaparlamenterikern Gunnar
Hökmark har tidigare beskrivit dem som politiska charlataner, mycket beroende att de ofta hänvisar till hur politikerna står gentemot SNF:s egna åsikter snarare än vad som är en bra miljöpolitik. Deras granskning av de svenska europaparlamentarikerna förra året var ett exempel på en undersökning där SNF visade på denna inställning i miljöfrågor. Det är bättre att tycka som SNF än att arbeta för en bra miljöpolitik för då får du bättre betyg hos dem.

Bloggar:
Michael, Peter.
Media: AB,
DN, Exp, SvD.