söndag, augusti 15, 2010

Pensionärsskatten är Monas synvilla

Mona Sahlins löfte i denna valrörelse blir enkel. Socialdemokraterna kommer kanske att avskaffa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Det framkom ur hennes sommartal idag i Tantolunden. Det är intressant att det löftet har blivit mer defensivt, har det att göra med att hon nu inser vikten av goda offentliga finanser. Tidigare har hennes och Socialdemokraternas löfte varit glasklart, skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska bort efter ett eventuellt maktskifte, nu landar det vid ett kanske. En mer pragmatisk hållning kan man nästan säga. Men vad handlar det om egentligen?

Det som blivit Monas hållhake mot Reinfeldt om synvillor gällande ungdomsarbetslösheten ger mig nu insikten att det finns en synvilla från Mona Sahlins sida. Mycket av det som hon och Socialdemokraterna kommunicerar är att Alliansregeringen har infört en pensionärsskatt. Svaret är enkelt, regeringen har sänkt skatten mer för löntagare än för pensionärer. Men en ny skatt? Nej det har det inte blivit, därför har pensionärsskatten blivit Monas synvilla.

Vi kan göra det enkelt. I den argumentation som har framkommit i Socialdemokraternas retorik framgår det ibland som att Sveriges pensionärer har fått högre skatt sen 2006 vid Alliansens inträde i regeringskansliet. Inget annat kan vara mer fel. Pensionärer har visserligen inte fått samma skattesänkning som löntagare, men skatten för pensionärer är lägre än idag. Mona Sahlin och Socialdemokraterna fortsätter i sin argumentation att det finns en pensionärsskatt, som att pensionärer har fått högre skatt med Alliansen, och därför vill de avskaffa den. Med andra ord vill Mona Sahlin avskaffa sin egen synvilla. Som Fredrik sade igår, vill Mona Sahlin och co göra det till ett svenskt mästerskap i skattesänkning bör det efterföljas med frågan till Sveriges pensionärer, vilka tror de är bäst på att sänka skatter? Moderaterna eller Socialdemokraterna?

För mig är svaret enkelt. Socialdemokraterna förmådde aldrig att sänka skatten för pensionärer under sina senaste tolv år av regeringsinnehav. Att man nu går in i en lek om vem som kan sänka skatten mest framstår ett scenario som känns mer trovärdig, dvs att skatten för löntagare kommer att höjas. Det scenariot låter mer rimligt eftersom en skattehöjning alltid är enklare för en socialdemokrat. Visserligen "kanske" blir det en viss skattesänkning för Sveriges pensionärer, men det låter mer troligt att löntagare också får en högre skatt.

Vad är då mer intressant? Mona Sahlin vill göra Marx till sitt essä. Känns ju fräscht för en statsministerkandidat som vill framstå som ungdomlig och framtidsinriktad att citera en man som gett upphov till en ideologi som spridit död och förföljelse över världen. Att Mona har en ambition att bekämpa arbetslösheten, och speciellt å ungdomsarbetslösheten är bra. Men hon kanske skulle ta tillfället i akt att förklara ungdomsskatten. 10 miljarders skattehöjning, den enskilt största skattehöjningen som vänsterkartellen föreslår. 10 miljarder i höjda skatter för ungdomar och sen 100 miljoner tillbaka som att det vore en satsning.

Nä Mona Sahlin, ditt smicker sätter sig inte på mig, det är förstås ganska förklarligt. Jag tycker ju för visserligen inte inte illa om Mona. Jag tycker heller inte illa om socialdemokrater, det är deras politik som jag tycker illa om. Och är det något som jag tycker illa om är det den falskhet som nu kommer från dem. Viljan att göra något, men inte kommunicera det som de egentligen vill göra. Jag har viljan att kommunicera vad de vill göra. För skillnaden måste belysas. Därför är det Moderaternas och Alliansens viktigaste uppgift, att visa på vad de vill och även ställa oppositionen till svars. För oppositionen vill åt regeringesmakten, då har de även ett ansvar att förklara vad de egentligen vill.

Bloggar: Ekonomisten, Krassman, Lasse.
Media: AB, AB, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, GP, SvD, SvD, SvT.