onsdag, augusti 04, 2010

SAC:s agerande saknar fortfarande grund

Syndikalisternas agerande mot Berns är ytterligare ett dåligt exempel på hur SAC tar lagen i egna händer och utpressar näringsidkare till att tillmötesgå deras krav. Aktionen mot Berns visar på att Syndikalisterna inte har valt att repektera de överenskommelser som finns mellan Berns och övriga fackförbund. Pratet om värnandet av anställningstrygghet har lett till att man hotar tryggheten för de övriga anställda på Berns. Gäster skräms iväg, Berns tappar omsättning. Inget annat skulle vara sämre för anställningstryggheten. Men SAC bryr sig inte om det. De har aldrig respekterat demokratiska rättsprinciper, de gjorde de aldrig i fallet med Lilla Karachi eftersom de aldrig drev fallet till arbetsdomstolen.

Berns har all rätt att anlita bemanningsföretag för utförande av olika tjänster. Berns har all rätt att säga upp de avtal som de har med de bemanningsföretag som de anlitar. Just det avtalet som sades upp av Bern som orsakade 25 personers uppsägning är ett led av att bemmaningsföretaget NCA fick arbetsbrist. Den process som skulle ha bedrivits borde ha gjorts mot bemanningsföretaget. Enligt Berns har dessa sju personer aldrig varit anställda av Berns. Syndikalisterna förklarar sig bra dåligt i den replik som de tidigare skrev i fallet. De förklarar inte den hotfulla inställning som de har mot företag, övriga anställda och besökare.

Arbetet för trygga anställningsvillkor är viktigt på svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen är uppbyggd på det sätt att avtal sluts mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Berns har har slutit avtal med berörda fackförbund. Därför finns de uppsatta på Hotell- och Restaurangfackets lista över schysta företagare. Synidkalisterna är ett förbund som avskyr bemanningsföretag. Berns har valt att anställa egen personal. I denna process går det företag, NCA som anställde dessa personer, helt oberörd. Det är resultatet av Syndikalisternas cyniska och maffialiknande metoder som skrämmer besökare, hotar trggheten för övriga anställda på Berns.

Media: SvD.