tisdag, augusti 24, 2010

Satsningar för framtida företagande

Alliansen gör idag ett välkommet utspel om svenskt företagande. Satsningar på förenklade momsregler för restaurangföretagare. Nya satsningar för att stärka kvinnligt företagande med 400 miljoner, förenkling av regler med drygt 180 miljoner och förstärkning av innovationsinsatser med 600 miljoner under nästa mandatperioden. Mycket av det tycker jag är bra inslag för det som de fokuserar på, företagande, innovation och entreprenörskap. Det är bra att företagande i Sverige nu får spela en central roll i Alliansens valprogram.

Ett bra förslag i mina ögon är ambitionen om att sänka restaurangmomsen till samma nivå som livsmedelsbranschen, dvs tolv procent. Just de olika momssatserna skapar mycket problem för restaurangföretagare, jag har själv hotell- och restaurangföretagare i min släkt som dagligen brottas med problematiken kring de olika momssatserna. Att nu få en gemensam momssats blir ett välkommet förslag som säkerligen kommer underlätta för många företagare inom restaurangbranschen.

RUT och ROT kommer också att bestå, inget nytt med det. Alliansen har värnat om dessa reformer vilket fastställs nu i deras gemensamma utspel. Det är bra att det blir tydligt hur alternativen står, för eller emot RUT och ROT, sanningen är ju att ROT kommer att försvinna med en rödgrön valseger, när konjunkturen tillåter. Det är ibland så att de inte riktigt vill prata om det.

Med ett gemensamt utspel kring framtidens företagande klarläggs en ambition från Alliansens sida att förenkla företagarnas vardag samt stärka möjligheterna för entreprenörskap och nya innovationer. Att stärka företagande genom regelförenklingar och att göra företagande mer lönsamt är förslag som stärker förutsättningarna för företagen. Dagens utspel är ett bra inslag i Alliansens gemensamma satsning på företagande inför nästa mandatperiod. Om företagandet får en fortsatt central roll skulle det stärka Sverige som ett land med starka ambitioner för företagande och innovationer.

Media: AB, DN, Exp, GP, SvD, SvT.