torsdag, augusti 05, 2010

Ship to Gaza är fortfarande symbolpolitiskt hyckleri

Via Svenskan läser jag nu på morgonen om planerna på en ny aktionsresa till Gaza. Den förra aktionen som fick ett abrupt och olyckligt slut var en aktion som möttes av en rad reaktioner, både positiva och negativa. Trots det sker en ny aktion, understödd av både den turkiska organisationen IHH och Free Gaza Movement, den senare finansierad av förintelseförnekare. Min inställning mot denna aktion kommer vara likt den förra. Detta är en ren form av symbolpolitik. Dess syfte har inget annat syfte än att skapa politisk konfrontation. Återigen får folket i Gaza lida för att organisationer utnyttjar dem som syfte för sina symbolpolitiska aktioner.