måndag, augusti 23, 2010

SM i pensionärsskatter goes on

"Vill man sänka skatten för pensionärer bör man fråga dem vilka de tror har bäst förmåga att göra det." Fredrik Reinfeldts kommentar gällande Socialdemokraternas ambition att ge lättnader för Sveriges pensionärer är en kommentar att ta fasta på. Det är ju ingen överraskning att regeringen har haft förmåga att sänka skatterna. Inte heller pensionärerna har blivit utan. Dagens utspel på DN Debatt ger pensionärerna ytterligare en förstärkning. För en skattesänkaranhängare som jag är varje besked om skattesänkningar ett välkommet. Det är en frihetsfråga då varje människa får större inflytande över sin egen ekonomi.

Att regeringen har haft förmåga att sänka skatterna och samtidigt hålla koll på ekonomin är något som har märkts. Därför blir det lite svårt att ifrågasätta de skattesänkningar som har skett och de som kommer ske efter de förutsättningar som ekonomin klarar. Dagens förslag handlar om ett förstärkt grundavdrag på 2,3 mdr kronor. Det blir en förstärkning på 7 070 kr för en garantipensionär och drygt 10 200 för en pensionär med 200 000 i inkomst. Att genomföra en skattesänkning för pensionärer har blivit en het potatis i valdebatten.

Det finns dock ett värde att ta till fasta den fråga som har ställts, vilka har bäst förmåga att sänka skatten för pensionärer? Alliansen eller de rödgröna? De rödgröna gjorde inte det under sina tolv senaste år, Alliansen har gjort det två gånger och gör nu en ytterligare förstärkning när förutsättningarna nu finns. Att rödgröna har en ambition att sänka pensionärsskatten är välkommet. Men det är också på förutsättningar av deras övriga skatthöjningar, dels för tre miljoner löntagare, dels på transporter gällande kilometerskatt, och synnerligen för den fördubblade arbetsgivaravgiften för företag som har unga anställda. Att sänka skatter är till syfte att gynna skattebetalarna, inte att göra det på bekostnad av andra.

Bloggar: Ankersjö, Johan, Mikael.
Media: AB, GP, SvD, SvT.