fredag, augusti 20, 2010

Svensk ekonomis uppgång, mardröm för Sahlin/Östros?

Svensk ekonomi är på uppgång. BNP skrivs upp, statsskulden minskar och arbetslösheten vänder nedåt. En drömsituation, kanske inte riktigt ännu, världen befinner sig fortfarade i ett osäkert läge, därför känns Anders Borgs hanterande av svensk ekonomi som det bästa för Sverige. Att Mona Sahlin och Thomas Östros gjort sitt för att svartmåla svensk ekonomi och regeringens hanterande av den har vi märkt. Problemet är att det faller ganska platt med den strida ström av rapportering om hur svensk ekonomi står sig gentemot andra länder. Den svenska modellen handlar nu inte bara om förhållandena på den inhemska arbetsmarknaden. Den nya svenska modellen handlar om hur en regering kan ta ansvar för ekonomin utan att skicka notan på skattebetalarna.

Inom de närmaste åren kommer den svenska BNP:n att stiga med mellan 3,5 och 4,5 procent enligt finansminister Anders Borg, statsskulden fortsätter sin resa nedåt. En detalj som är värt att notera, en statsskuld nere på drygt 21 procent 2014 enligt en pedagogisk finansminister Borg. Uppseendeväckande? Lovande? You bet, inget är bättre än en offentlig ekonomi på väg mot balans och tillväxt. Mona Sahlin och Thomas Östros som nu befinner sig på någon form av valupptakt funderar säkert på hur de ska hantera denna situation. En försiktigt positiv finansminister, lovord från omvärlden kring hur regeringen hanterar sin ekonomi, hur ska dessa tå bemöta detta? Det har inte gått särskilt bra tidigare.

Det är fortsatt osäkert läge i världsekonomin. trots det kan vi se en del ljusningar i den svenska ekonomin som står i undantag till hur ekonomin har utvecklats i andra länder. Det är förstås viktigt att peka på att det är en form av ansvarstagande, att inte skjuta kostnaderna på skattebetalarna. Det har finansminister Borg visat genom krisen och det måste vi ta med oss i framtiden. Den djupa finansiella kris som har rått skapades av en kreditbubbla och bytte sedan skepnad till en statsfinansiell bubbla. Krisen har gett världen nya erfarenheter, att ansvarstagande i ekonomin alltid måste gå före. Spendera inte mer än vad som finns, sätt inte onödiga kostnader på framtidens skattebetalare. Sverige hade lärt sig innan, nu banar en ny svensk modell ut en väg för andra att följa. Den modellen handlar om ansvarstagande för ekonomin.

Media: AB, DN, Exp, GP, SvD, SvT.