måndag, augusti 02, 2010

Svenskt engagemang en förutsättning för fred

Svensk närvaro är en förutsättning för en stabil och solidariskt utveckling i Afghanistan och i resten av världen. Därför vill den borgerliga försvarsgruppen skicka fler soldater till Afghanistan. Dagens debattartikel i DN visar på hur den borgerliga Alliansen vill stärka Sveriges militära roll i internationella insatser världen över. Därmed förskjuts bollen över till den rödgröna vänsterkartellen. Deras hållning saknar all trovärdighet i den skrivning som Alliansens försvarsgrupp målar upp, jag är beredd att hålla med dem.

Sveriges roll i Afghanistan och i resten av världen spelar roll för den civila utvecklingen. Återuppbyggnaden av forna Jugoslavien, skyddandet av matleveranser utanför Somalias kust, uppbyggnaden av skolor och civila myndigheter i Afghanistan har varit en förutsättning för att Sverige och andra länder har varit där och skyddat denna utveckling. Att driva en restriktiv linje med tydliga krav på avveckling av både svenska och amerikanska grupper saknar trovärdighet. Utvecklingen i Afghanistan är kritisk, och den måste tas med största hänsyn i den diskussion som råder bland de största länder om att dra tillbaka trupperna i Afghanistan till 2014.

Idag börjar även den amerikanska militärövningen uppe i Luleå. Det är förstås också ett led att stärka Sveriges roll i världssamfundet. Att internationell samverkan spelar roll har varit central, både för den förra socialdemokratiska regeringen och för Alliansen. Idag är Socialdemokraternas hållning tråkigt nog mindre trovärdig. Det är med det faktum att de anti-amerikanska krafterna med Vänsterpartiet och Hans Lind i spetsen hyser agg mot allt som hyser samverkan mellan Sverige och USA, både i samövningar samt i internationell samverkan i Afghanistan. Att Sverige tidigare gett plats för samövningar mellan Sverige och Ryssland nämns inget ifrån herr Linde som i morse debatterade i Tv4 mot Allan Widman (FP). Inget fel med samövnignar med Ryssland, men det gäller att vara konsekvent, inte minst från Lindes sida.

Oavsett hur läget utvecklar sig i Afghanistan är det viktigt att betona den svenska närvaron som viktig. Sverige har idag ett större ansvar än tidigare, vilket är förstås lovande. Att Sverige i överhuvudtaget närvarar i Afghanistan spelar roll för Sveriges trovärdighet inom välrdssamfundet. Det är av förutsättning för de civila insatserna som Sverige också engagerar sig ska få utrymme att verka. Ingen kan få trovärdighet i att vilja växla all militär närvaro till civil närvaro utan varsel. Där ligger trätolinjen mellan de som förespråkar svensk närvaro i Afghanistan och de som vill avveckla. Det är tråkigt att se att Socialdemokraterna har nästintill gett efter inför de krav från deras vänsterkamrater.

Media: SvD, SvT.
Bloggar: Johan.