fredag, augusti 13, 2010

Sveriges enda arbetarorganisation

Moderaterna är inte längre bara Sveriges enda arbetarparti. Det är Sveriges enda arbetarorganisation. Idag gjorde LO klart varför de hatar jobb, tillväxt och välfärd genom att dra igång valets kanske mest omfattande moment av "negative campaigning" mot regeringen. Därmed har de övergivit de som behöver LO som mest, alla arbetare, alla de medlemmar som lagt sin förhoppning till att deras företrädare ska vara de som står upp för att värna om deras jobb och välfärd. LO har nu gjort gemensam sak med S-V-Mp, det är en kampanj mot de som under den senaste mandatperioden har arbetat för att bedriva en arbetslinje, göra det lönsammare att arbeta samt lönsammare att anställa.

I och med denna kampanj går Wanja Lundby-Wedin emot de medlemmar som fått upp emot 1 500 kr mer i månaden till följd av regerings skattesänkningar för många av LO:s medlemmar. Hon går emot den opinion som finns bland LO:s medlemmar om att ersätta befintliga kärnkraftverk för att inte äventyra svensk basindustri. Jag tycker personligen synd om LO:s medlemmar för att deras företrädare inte längre bryr sig om jobb, tillväxt och välfärd. För dem finns nu inte bara ett parti som tar deras situation på allvar. Det finns bara en arbetarorganisation som sätter jobben främst.

Bloggar: Johan, Kent, Mattias.