fredag, augusti 06, 2010

There are no good guns? There are no bad guns?

Händelserna i Botkyrka där en 19-åring fick sätta livet till i vad som kan ses som en ren hämndaktion är ett tecken på hur våldet i vissa områden har trappats upp och blivit grövre. Behovet av preventiva åtgärder är hela tiden viktiga. Arbetet för att skapa trygghet innehåller många moment som alla måste tas på största allvar. Att främja öppenhet och insyn, att skapa tillgång till samhällets nödvändigaste funktioner och att inte isolera stadsdelar från varandra är moment som politiker behöver ta på största allvar. Genom dialog kan mycket av det arbetet underlättas. De boende har sin bild av sitt närområde och den bilden får aldrig underskattas.

Att illegala vapen flödar i samhället är ett problem Jag vågar inte påstå om problemet är större nu än tidigare, jag har inga sådana siffror. Dock är det ett problem att det finns, och därför känns det välkommet att justitieminister Beatrice Ask öppnar för en ny vapenamnesti. Problemet med vapen handlar egentligen inte om att de är av ondo rent naturligt. Problemet är i vems händer som de hamnar. Att främja ett tryggt samhälle måste innefatta en hel del samverkan för att folk inte bara ska känna sig trygga, utan också delaktiga. Att minska antalet illegala vapen är nödvändigt, det skapar en större trygghet när de illegala vapnen inte hamnar i händerna på fel personer. Men det främjar också att det finns en vilja att forma ett samhälle som är tryggt i sig, vare sig med eller utan vapen.