onsdag, augusti 11, 2010

Trötta på lögnerna nu?

Idag har Socialdemokraterna med Thomas Bodström och Sven-Erik Österberg i spetsen släppt sin granskningsrapport om Moderaternas jobbpolitik. Hittills har jag bara sett ett medieinstitut, inte föga förvånande Aftonbladet som kablar ut nyheten om just nämnda rapport. Frågan är, har de andra medierna tröttnat på lögnerna nu? Var gårdagens pinsamheter så stora att de inte brydde sig om att ens publicera idag, inte minst med tanke på att de källor som de hänvisade till igår tillbakavisade stora delar av de fakta som presenterades? Det talas om arrogans, det talas om synvillor. Problemet är att just den synvillan som Fredrik Reinfeldt nämnde, det vill säga alla de unga som studerar och inte alls söker jobb omfattas i statistiken.

Den statistiken ville inte Socialdemokraterna se innan valet 2006, eftersom de inte vill mäta arbetslösheten enligt den europeiska modellen. Socialdemokrater bryr sig mycket om statistik, dvs en av tre lögner, lögn, förbannad lögn och statistik. Som regeringsparti var det viktigt att hålla siffrorna nere, som oppositionsparti är det tvärtom. Jag har varit inne på deras källor (SCB) och gjorde ett stickprov på sysselsättningsgraden. Fler människor är sysselsatta idag kvartal 2 2010 än var det var kvartal 2006. Eftersom Socialdemokraterna inte presenterar mätperiod blir det svårt att jämföra. Det hela blir rätt förvanskande vilket gör att det återstår att se om fler medier kanske nappar på rapporten senare idag.