tisdag, augusti 03, 2010

Vi måste sluta förhålla oss till Sd

Aftonbladet skriver idag om sin senaste väljarundersökning. Inget av de etablerade partierna bör vara nöjd med mätningen, men det är ett scenario som går att förhindra. Vi måste sluta dalta med ett parti som går till val med en politik som gör skillnad på människor. Aftonbladet har ännu en gång gett Sverigedemokraterna medieutrymme genom att beskriva hur de kan spela en avgörande roll efter valet. Om det finns viktiga valfrågor, finns det också viktiga uppgifter att handskas med för riksdagspartierna. Den viktigaste uppgiften bör vara att skapa en egen majoritet utan inblandning från andra parter.

Situationen där vi diskuterar en eventuell vågmästarroll för Sverigedemokraterna blir inte diskussionen kretsar kring Sd. Inget annat är bättre för det parti som skulle ställa till det om de skulle få spela en avgörande roll om vilken majoritet som ska få styra Sverige efter valet. Därmed ska diskussionen handla om våra frågor. De etablerade partierna har ett ansvar att lyfta fram sina frågor och argumentera för dem. Jobben och skolan kommer bli de viktigaste frågorna. Där har Alliansen drivit en konsekvent linje efter valet 2006. Vikten av att behålla mer av din egen inkomst, att sätta kunskap i centrum, att omforma den svenska skolan där resurserna klarar av att möta eleverna efter deras olika förutsättningar har varit i fokus.

För några veckor sedan debatterade vi Sverigedemokraternas roll i den politiska debatten. Det är viktigt att vi inte daltar med detta parti likt Aftonbladet gör när de varnar för hur Sd skulle spela en aktiv roll i regeringsbildandet efter valet. Att bemöta Sd med hur vi ser på dagsaktuella frågor, hur vi svarar upp till de frågor som väljarna anser är viktiga möter sätter vi agendan för valets utgång. Att förhålla sig till ett hot som vi inte vill veta av skulle vara olyckligt. Därför ligger det på allas vårt ansvar att hålla detta parti utanför rampljuset, det gör vi genom att driva de frågor som vi och väljarna anser vara viktiga.