onsdag, september 08, 2010

AFGHANISTANKRISEN LÖST! MODERATA VALSEDLAR PÅ VÄG

Det är inte oftast som man nås av nödrop från andra länder. Kriser drabbar folk på många olika håll. Att Sverige har spelat en stark roll i många krissituationer är tydlig. Om det råder en militär kris eller en humanitär kris, brukar Sverige vara där med kompetent personal och bra resurser. Att Sveriges roll i Afghanistan spelar roll går det inte att ta miste på, inte minst vems politik som skapar förtroende, i alla fall inte hos de svenska soldaterna.

Idag nåddes jag av ett Facebookmeddelande från en gammal vän från Lidköping, som befinner sig i Afghanistan. Det stora stödet för Moderaterna bland de svenska soldaterna i Mazar-e-Sharif märks, inte minst med tanke på den hastigt uppkomna krissituationen. De moderata valsedlarna sinar och då gäller det att rycka in. Tack vare
Tobias Holdstocks uppmärksamhet löstes problemet lika snabbt som det uppkom. Nu kan fler soldater rösta för en politik som står upp för Afghanistans bästa.