torsdag, september 09, 2010

Det är de rödgröna som förlorar mest på vågmästarsituation

Det är oerhört stort fokus på ett scenario som ännu inte har inträffat. Eftersom mycket av fokus läggs på detta, går det inte att undvika att reflektera över det. Nu ter sig situationen att fler inom de rödgröna ledet, 18 av 26 regionsordförande inom Miljöpartiet kan tänka sig sammangående med Alliansen. Att flertalet miljöpartister känner den tillförlit till Alliansen gör situationen mer gynnsam för Alliansen. Det är ingen ovanlig situation i kommuner och landsting att Alliansen har samregerat tillsammans med Miljöpartiet.

Hur skulle situationen te sig om främlingsfientliga partier skulle komma in i riksdagen och skapa politisk instabilitet? Risken är inte den att Alliansen skulle söka stöd från mindre, främlingsfientliga partier. Problemet är att de rödgröna måste göra sig beroende av dessa partier för att fälla en sittande regering. Hur situationen nu ser ut efter valet är ett scenario som så klart inträffar efter valet, är det fortfarande situation som går att överbygga. Möjligheten att bilda en majoritetsregering även i en situation där missnöjespartier skulle komma in i riksdagen.

Att Miljöpartiet skulle sälla sig till Alliansen i en situation som denna då valresultatet skulle bli av den art att vi inte fick en majoritet, är en situation som säger mer om det rödgröna samarbetet än om ett eventuellt eftervalsscenario. Det är förstås beklagligt att eftervalsscenarion få detta stora fokus, än går det att förhindra. Men jag tror ändå att de rödgröna inte vill se en situation där Miljöpartiets lojalitet ifrågasätts, inte minst Mona Sahlin.

Media: AB, DN, SvD, SvD.