onsdag, september 15, 2010

Det lönar sig att trivas ihop

Att Alliansens partiledare trivs ihop går det inte att ta miste på. Mycket av den enighet och sammanhållning som de utstrålar tror jag är mycket av anledningen till att de stärker sina positioner hos väljarna. Ytterligare två mätningar tyder detta. Nu har Alliansen stora möjligheter att skapa ett starkt regeringsunderlag, där risken för politisk instabilitet undanröjs

Av att döma de reaktioner som kom efter programmet, var gårdagskvällens utfrågning av Alliansens partiledare, en utfrågning som var till stor fördel för dem. TV4:s utfrågning var igår ett kvitto på det, att Alliansen framstår som ett enat alternativ, väl förberedda att leda Sverige de kommande fyra åren. Av den första halvan som jag fick bevittna innan färden mot TV4-huset började, var en timme präglat mycket av den hårda debatt som kretsade kring integration.

Att Folkpartiet har varit aktiva just i de frågorna märks. Problemet är just det som blev med Jenny Östergrens frågeställning är just den snedvridning av debatten, när man ifrågasätter diskussionen istället för besluten. Det är klart att Folkpartiet sticker ut, men det är en diskussion som måste tas, integration är ett allt för viktig ämne att dalta med.

Att Alliansens partiledare trivs ihop är det nog ingen som kan tvivla på. Just Alliansen är ett genomarbetat koncept och dess företrädare kommunicerar just det. Samarbetet har visat på att borgerligheten har klarat av den största utmaningen, att hålla ihop. Därmed har fokus förskjutits mot den andra sidan. Ingen ifrågasätter längre Alliansen för att vara oense.

Jag fick inte tillfälle att se den andra halvan, men fick mycket bra respons från de människor i publiken som vi mötte utanför TV4-huset. Det var en kväll som kan ha varit till Alliansens fördel. Mycket handlar om att framstå som eniga och sammansvetsade. Jag finner inga tvivel till detta, det är hårt prövade partiledare som har tagit Alliansen och Sverige genom fyra väldigt utmanande år, med förtroendetapp och finanskris.

Att fokus nu ligger på den andra sidan, går det inte att ta miste på. Ikväll får tv-tittarna ett kvitto på hur enade de är, hur de trivs ihop i samma sällskap. Jag tror att tv-tittarna lätt kommer avgöra om den sammanhållning som finns är konstlad, enbart för att man ska kunna framstå som ett alternativ som kan få väljarnas förtroende. Veckans två tv-debatter kommer visa på vilket alternativ som känns mest genuint och genomarbetet, och ja, jag har mina förhoppningar på vilka som kommer framstå som det.

Bloggar:
Ankersjö.
Media:
AB, AB, AB, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD.