onsdag, september 22, 2010

En kriskommission som borde kommit tidigare

Socialdemokraterna tillsätter nu en kriskommission. Det var på tiden, men kanske lite för sent. Att man nu efter ett andra raka nederlag har insett att något är fel, är ett misstag i sig. Socialdemokraterna som under lång tid uppfattats som ett statsbärande parti tappade den glorian rejält 2006. Nu befinner de sig i den situation där de är som de övriga partierna. Att en kriskommission är nödvändigt för dem är klart, men den borde ha kommit till tidigare.

Som många tycker, anser jag jag att den socialdemokratiska krisen var ett faktum redan vid valet 2006. Partiet tappade sin attraktivitet och misslyckades med att styra valet efter sina fokusfrågor. Dessutom sumpade man rejält valets då viktigaste fråga, om jobben. Att krisen var ett faktum redan vid det valnederlaget var glasklart. Det som kvarstår är då frågan varför inte mer gjordes efter det nederlaget.

När Moderaterna led sitt nederlag 2002 blev det en nystart på en omformning av partiet i dess helhet. De Nya Moderaterna tog form och man formade en helt ny agenda där jobben och välfärden fick ett helt nytt fokus. Dessutom tog man tag i den svåraste frågan, den om att komma överens med sina borgerliga kollegor. Alliansen blev en framgång för att man insåg vikten av att framstå som ett samlat och enat alternativ. Problemet med det rödgröna alternativet var att de i många delar inte framstod som samlade eller enade.

Problemet med Socialdemokraterna är två orsaker. Man insåg inte vikten av att granska sina misstag i grunden redan 2006, man inledde ett samarbete som redan från starten blev ett misslyckande. Problemet som jag ser det är att de för mycket har fokuserat på att bli som Alliansen, men kopian blev inte särskilt bra. Dessutom har de i många delar vitt skilda åsikter, åsiktsskillnader som jag påstår är mycket större än de skillnader som finns inom Alliansen.

Vad Shekarabi och hans gäng nu kommer fram till återstår att se. Det kommer inte bli lätt, men det är en uppgift som de måste tas på största allvar. Granskningen handlar om ett parti som nätt och jämt hamnade över trettioprocentsnivån. För att i nästa val inte bli ett tjugoprocentsparti är granskningen en vital del i arbetet med att omforma socialdemokratin. Ett arbete som borde ha tagits tag i redan 2006 är ingen utredning som får framstå som ett hafsverk, för deras eget bästa. Dessutom tror jag att en djupare granskning av hela det rödgröna samarbetet vore på sin plats. Om det samarbetet nu överlever sitt stora nederlag.

Bloggar: Zac.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD.