söndag, september 12, 2010

En politik där hela Sverige lever

Det är kul att de riktigt heta debatterna nu kommer igång, det är det som gör valrörelsen levande. Kvällens duell mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin pekar på en vecka där just partiledarna och deras budskap kommer att stå särskilt i centrum. Den kommande veckan kommer att kretsa kring de politiska budskapen som partiledarna väljer att framhäva. Den nyss avslutade statsministerduellen visade på vilka budskap som präglar de båda blockens politik. En som ser hela Sverige växa mot en som inte drar isär landet.

Jag tycker att landsbygden ska hamna i centrum i debatten. Det görs särskilt tydligt med det fokus som Alliansen har med sitt manifest mot de förslag som vänsterkartellen vill genomföra vid valseger. Just debatten kring landsbygden var det som var pekade på skillnaderna mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Det är viktigt att föra in förslag som gör att hela Sverige kan växa, även landsbygden. Att göra riktade satsningar för att få företag att etablera sig i ute i landsbygden, att främja en god infrastruktur, att inte straffbeskatta landsbygden med kilometerskatten är vad som skiljer.

Det senare pekar även på skillnaderna i klimatpolitiken. Alliansen har ett fokus på att insatser behöver göras i omvärlden, där de satsningarna ger mer valuta för pengarna. Sverige har redan den mest ambitiösa klimatpolitiken, världens hösta koldioxidskatter. Det finns insatser som behöver göras utanför Sverige. Då kan man inte dra isär Sverige genom de klimatsatsningar som vänstersidan vill genomföra

Jag är säker på att den kommande veckan, den sista innan valdagen kommer att kretsa mycket kring de budskap som kommer från de debatter som hålls i SvT och TV4. Det är den mest spännande veckan. Nu går det inte med ren desperation. Nu går det inte att klaga på att media särbehandlar partierna när det gäller positiv och negativ publicering. Fokus kommer att ligga på de politiska budskapen. Om kvällens budskap var en politik för jobb och hela Sverige mot en politik för utanförskap. Vissa har sagt att de har en politik för hela Sverige, en politik som drar isär den. Andra för en politik som gör att hela Sverige kan växa, det tar vi med oss den kommande veckan.

Bloggar:
Tokmoderaten, Mikael, Magnus, Norah, Peter.
Media:
AB, DN, Exp, Exp, Exp, SvD.