torsdag, september 02, 2010

En tuff utfrågning men humöret på topp

En tuff utfrågning, statsminister Fredrik Reinfeldts utfrågning blev en utfrågning med en tämligen allvarlig ton. Kvällens utfrågning präglades mycket av vad som hade gjorts, inget konstigt men det. Men val handlar ju inte bara om vad som har gjorts och vad som har hänt. Val handlar om vilket alternativ som ska få forma den närmaste framtiden, därför hade det varit lovande med mer fokus på just framtiden.

Att vara statsminister innebär att man hela tiden ställs till svars för regeringens arbete. Utfrågningen präglades mycket av det, vad hade Alliansregeringen åstadkommit under den senaste mandatperioden? Vad gick bra, vad gick mindre bra, och vad är Fredrik Reinfeldts svar på detta? Den redogörelse som statsministern gav visar på en statsminister som har haft ambitionen att ta itu med de stora samhällsproblemen, förmågan att ta ansvar och med en vilja att forma en offensiv politik för framtiden.

Reinfeldts främsta kort är att han håller humöret uppe. Det är en stark egenskap i en utfrågning när mycket av regeringens svåraste reformer ifrågasätts ihärdigt av de två programledarna. Just betoningen av att det inte finns några perfekta reformer är en viktig sak, det är lätt att det uppstår en viss naivitet kring att snabba penseldrag ska kunna rätta till problemen i samhället. Samhället är mer komplext än så, därför är det viktigt att peka på att svåra reformer är svåra att få perfekta. Men ambitionen att ta itu med de svåra frågorna visar på att man vill ta ansvar för hela samhället. Att gömma och glömma är inte Fredrik Reinfeldts agenda är tydligt.

Utfrågningen av Fredrik Reinfeldt blev som sagt en utfrågning mycket präglat av de reformer som hade åstadkommits. Den senaste mandatperioden hårda prövningar, finanskris, svåra reformer var moment som starkt påverkade den gångna mandatperioden. En utfrågning som denna kräver att framstå som ärlig och uppriktig och inte tappa humöret. Fredrik Reinfeldt vill visa på att han är den personen, jag känner ingen anledning att misstro honom i just detta.

Bloggar:
Högberg, Tokmoderaten.
Media:
AB, AB, AB, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, GP, SvD, SvT.