onsdag, september 22, 2010

Idag kan pressen på Mp öka

Vi är många som fortfarande lever i hoppet om att allt ska gå vägen. Några ynka röster åt rätt håll, sen har Alliansen sin riksdagsmajoritet och kan regera ostört de kommande fyra åren. Trots allt är det Alliansen som missgynnas av valsystemet, ett system som inte var anpassat till att ett till parti skulle komma in i riksdagen. Systemet har även gynnat Socialdemokraterna som ser ut att få en större mandatfördelning i förhållande till sitt valresultat. Men trots allt, skulle det inte gå vägen för Alliansen idag, ökar det allvaret att komma till en hållbar lösning för att klara av att driva igenom reformer.

Det efterspel som nu finns har skapat en roll där Miljöpartiet har fått en roll där de har avgörandet i sin hand. Mycket av diskussionerna kring Sverigedemokraternas eventuella vågmästarroll har nu förskjutits till att fokusera på hur Miljöpartiet kommer agera. Miljöpartiet är nu vågmästare och har avgörandet i sin hand om Sverigedemokraterna ska få tungan på vågen i riksdagen. På det sättet avgör Miljöpartiet om vilket inflytande Sverigedemokraterna kommer att få.

Jag tror säkert att man kommer att pressas till att ta ett beslut som hindrar Sd från att få allt för stort inflytande. Hittills har man inte viljat ge efter, utan står och propsar emot. Det finns dock en ambition att samtala, flertalet ledande miljöpartister uttryckte redan under valrörelsen att Miljöpartiet skulle söka sig mot Alliansen om denna situation nu skulle inträffa. Nu står Miljöpartiet och slirar på sin egen ideologiska grund. Partiet som grundades med syftet att bryta blockmentaliteten, står nu och stampar med det skadeskjutna block som misslyckades övertyga väljarna. Om nu Miljöpartiet släpper prestigen att stå fast vid det rödgröna blocket, återstår frågan om de kommer leva upp till sina grundideal om att sätta blockmentaliteten på undantag.

Idag vet vi svare
t på hur situationen kommer att se ut. När valresultatet är klart vet vi vilken situation som Alliansregeringen ställs inför. Idag vet vi om Miljöpartiet kommer att pressas på svar. Det är idag som det avgörs om Miljöpartiet blir de verkliga vågmästarna i eftervalsdebatten. Ska de ta det ansvaret eller ska de fega ur? Frågan om hur mycket inflytande Sverigedemokraterna ska få på regeringsbildandet avgörs av Miljöpartiets agerande. Endast Peter Eriksson och Maria Wetterstrand kan lämna det svaret. Vi hoppas på svar.

Bloggar: Norah,
Media: AB, DN, Exp, Exp, Exp, Exp,