tisdag, september 07, 2010

Jag är gärna en mauderat (och antikommunist)

Vill du vara Mauds bitch? Det är jag beredd att ställa upp för henne som jag är beredd att ställa upp för Alliansen. Därav är jag en alliansbitch. Maud Olofsson som jag har lyssnat på vid flera tillfällen är en person som väcker uppmärksamhet, som är kontroversiell och som vågar ta risker. Alliansens utpost mot kommunisten Ohly märks. Att hon vågar ta ställning mot både Vänsterpartiet och Ohly är bra. Dessutom att hon förmådde att tacka frågan kring inställningen mot Vp och Sveriges band med kommunistdiktaturen Kina var ett område som hon hanterade bra.

Problemet är ju inte att Sverige har ekonomiska intressen i Kina. Problemet är ju inte att Sverige försöker påverka Kina mot mer öppenhet, problemet är att hennes antagonist Lars Ohly är så fientlig mot allt det som en demokrati som USA gör. För både demokratier och diktaturer kan göra dåliga saker. Men det är skillnad på vems sida som man står på. Maud Olofsson samarbetar med demokratier och påverkar diktaturer.

Är det något som Centern kan göra, är det en valrörelse med liv. Det som är det mest positiva med partiet och Mauds inställning är att man vågar pröva nya vägar, att likt Moderaterna och Alliansen ständigt förnya sig för att pröva sin politik om hur den möter framtiden på bästa sätt. En liberal politik bygger på att skapa större friheter i samhället, att främja varje individs möjlighet till självbestämmande. Centern måste ses som en liberal röst, inte bara en grön röst.

Om vi alla vill vara Mauds bitch, gärna det. Jag kan gärna var Mauderat, för Maud om man lär känna henne är en person med stort pondus, en person som inte viker sig för andras missunnsamma inställning mot henne. Maud är en kontroversiell person, det är det som gör henne så spännande som person och politiker. Jag tycker det är bra med politiker som vågar utmana, Maud är synnerligen en person som vågar göra det. Det sker med stora risker. Men risker måste tas, och Mauds största risk var att göra upp med sitt partis gamla ställningstaganden och forma en politik som möter både väljare och framtid på ett bättre sätt. Det är därför Maud och Centern behövs.

Bloggar:
Edvin, Jerker, Magnus, Ohly with friends.
Media:
AB, AB, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvT.

P.S. Blev likt Edvin Alam, lite sugen på det här klippet. Om någon tvekar på Mauds förmågor, är det bara att lyssna till detta. D.S.