måndag, september 13, 2010

Lägg inte en röst på ett politiska vakuum

Problemet med att Sverigedemokraterna skulle få mer att säga är inte det enda problemet. Det stora problemet ligger i att de inte har tillräcklig med kandidater att fylla sina eventuella platser. Eftersom det är i grunden deras problem ligger det i oss andra partiers ansvar att övertyga väljarna varför vår politik är bättre och att vi har bättre förmåga att fylla våra platser i de politiska församlingarna. Men det politiska vakuumet som riskerar uppstå är något som går att förhindra på valdagen, men också ett problem som behöver ses över om det skulle skapa allt för många problem.

Jag är förstående till mångas vånda att inte vilja kandidera för ett rasistiskt parti. Problemet för många kandidater ur Sd är att de utsätts för hot från andra extrema grupper som inte skyr några medel att tysta dem. Det är förstås ett problem det med, när våldet och hoten mot Sd dominerar blir den politiska debatten begränsad, det hade absolut behövts mer, om de nu hade haft viljan att prata
politik.

Ifall man är osäker ifall ens röst kommer spela roll bör man se till de som kan leverera politik och fylla sina
mandat. Att Sd inte får tillräckligt med kandidater ligger i grunden på deras eget ansvar. Men vi kan alltid göra något åt de politiska vakuum som riskerar skapas ute i landets kommuner och landsting. En lösning är att fylla de tomma platserna efter det kvotsystem som används för att fördela mandaten.

I nödfall är ett alternativ är att ta till nyval. Där behöver man se över problemet för att det inte ska skapas framtida politiska underskott. I nuläget finns det dock partier som har förmåga att leverera både politik och kompetenta kandidater, därför blir en röst på dem det bästa alternativet för att inte skapa politiska tomrum. Det är bättre än lägga en röst på ett politiskt vakuum.