fredag, september 17, 2010

Låt inte vänstern övertyga med sin cynism

Är man svårt sjuk ska man inte arbeta. Det är inget konstigt med det, men den debatt som råder från vänsterhåll ger ett sken av en allians som en cyniskt maskineri som har en ambition att bolla med svårt sjuka som om de bara vore en siffra i statistiken. Det är dags att vi synar den cyniska hållning som vänstersidan pådyvlar väljarna. Svårt sjuka förtjänar förstås att bli sedda, men vi bör undvika att dessa används som offer och slagträ i en politisk debatt. Att debattera reformer är att diskutera hur vi kan förbättra dessa reformer.

Jag har läst om fallet med dottern som skrev om sin svårt sjuke mamma som nu tyvärr har fallit mellan stolarna. För ett system som är till för att från första dagen sätta in åtgärder för att människor ska få rehabilitering och återgå till arbete, är ett system som är viktigt för att vi inte ska få en ohållbar situation i framtiden där allt för höga sjukskrivningstal ska riskera kvalitén i välfärden. Den reformen står på spel i och med att den kommer att rivas upp med en eventuell rödgrön seger.

Jag är förstås väldigt pragmatisk till de förändringar som sker i Sverige genom de reformer som har genomförts och genomförs. Det är en bra lärdom att implementera helt perfekta reformer är en utopi. Som politiker har man ett ansvar att kontinuerligt följa upp reformerna för att minska risken med att folk hamnar mellan stolarna.

Problemet med den förra sjukreformen var ganska talande. 140 människor i snitt blev utförsäkrade varje dag i och med att man hade som ambition att minska ohälsotalen. Kanske vänstern skulle ta och visa lite empati, även för dem. Det var inget nytt tänk att minska på sjuktalen med Alliansen i regeringsställning. Även den socialdemokratiska regeringen med Göran Persson och Ingela Thalén som ansvarig minister såg problemen. De inledde arbetet med att klara utmaningen att minska de stora ohälsotalen. Resultatet blev snarare de de konsekvenserna att man efter ett år blev försatta i förtidspension, oavsett arbetsförmåga eller inte. Det var till och med så att man använde förtidspension för att hålla nere arbetslöshetssiffrorna. Allt för att man skulle kunna visa för resten av Europa hur låg arbetslöshet som Sverige hade.

Den nya reformen som Alliansen genomförde var ett resultat av en utredning som tillsattes under den förra regeringen. Anna Hedborgs rapport låg som underlag till den sjukförsäkringsreform som Alliansregeringen tillsatte. I den meningen är Socialdemokraterna indirekt medskyldiga till den genomförda reformen.

Om Sverige vill att man ska ha en sjukförsäkringsreform som ser till att från dag ett få människor att kunna få rehabilitering och kunna återgå i arbete på ett snabbt och smidigt sätt, är alternativen ytterligare. Konsekvenserna blir annars att de skapas ett vakuum tills en ny reform genomförs. Vi bör vara pragmatiska till de fall med människor som behandlas på fel sätt. Det är alltid viktigt att se till att följa upp reformer som har syfte att få tillbaka människor in i en arbetsgemenskap. De som har hamnat i svåra situationer förtjänar en chans att komma tillbaka. Låt inte dessa bli slagträn i ovärdig hetsjakt. Låt inte
svårt sjuka bli gisslan i en hetsjakt initierat av cynisk vänster som inte vågar vara självkritiska till sina egna misstag. GE BESKED!

Bloggar:
Altenberg, Mikael, Unga Folkpartiet.
Media:
AB, AB, DN, SvD, SvD.