måndag, september 13, 2010

Mona har inte alltid ogillat klyftor

Mycket av Socialdemokraternas och Mona Sahlins argumentation i valet har kretsat kring just de ökade klyftorna som de försöker påvisa har inträffat med Alliansens politik. Nu vet vi ju att många andra orsaker ligger bakom. Men det är intressant att analysera det som Mona säger nu och vad hon har sagt tidigare. I en intervju i Veckans Affärer sade hon i rollen som biträdande näringsminister följande:

”Det är inte viktigt att löneskillnaderna minskar. Rättvisa är att ha möjlighet att komma vidare, att de som befinner sig långt ner får möjligheter att växa så att de kan tjäna mer.”

Sen kom följande:

”Men det handlar också om att människor måste ta sina chanser, ta initiativ. Det handlar inte bara om att få. Och det hjälper inte den där nere om den där uppe får det sämre”, sa Mona Sahlin, år 1999.

Det är det här som bygger Alliansens politik i min mening. Det viktigaste är inte inkomstskillnaderna, utan folks förmåga att kunna växa efter sin egna förutsättningar. Ett rättvist samhälle har aldrig skapats på grunden av att man ska klämma åt vissa för att gynna andra. Att de svaga i samhället inte tjänar på att man straffar de som tjänar mer. Fokus måste ligga på att ge människor de verktyg som de behöver för att kunna växa efter sina egna förutsättningar. Det kan man tolka utav Mona Sahlins tidigare ställningstaganden. Man kan ju undra varför hon tycker annorlunda nu. Har vänstersamarbetet påverkat henne allt för mycket.

Tack Edvin för tipset.

Bloggar: Apelsineld.