tisdag, september 14, 2010

Sista veckan avgör

Det är nu det avgörs, första dagen på sista valveckan. Nu finns det ingen återvändo, alla medel måste sättas in för att övertyga de sista osäkra väljarna att lägga rösten på just det alternativ som man företräder. Det är förstås den största utmaningen, att antalet osäkra väljare är så högt, att folk tenderar att byta block är de två största utmaningarna för de politiska partierna och blocken.

Jag tycker det känns spännande med den ovisshet som råder i Sverige inför valdagen. Det politiska läget har lett till att antalet osäkra väljare är fler nu än förr. Idag är det politiska skiljelinjerna inte lika klara som de var under 60- och 70-talet. Den ideologiska debatten har tappat lite glöd, de tycker jag är synd. Hela Alliansens agenda bygger på en ideologisk grund om att människors ska få större makt i sin vardag, att man ska få behålla mer av sin lön, rätten att få välja skola och vårdgivare, rätten att bestämma över sin föräldraledighet.

Som ett alternativ i underläge finns den största utmaningen. Det märkte man inte minst i gårdagens partiledarduell. Det är ganska naturligt att Mona Sahlin går ut mer offensivt än Fredrik Reinfeldt, hon har inget förlora jämfört med Reinfeldt vars framtida öde avgörs nu i veckan, om han får sitta kvar som statsminister för en Alliansregering. Sahlins största utmaning är att framstå som mer trovärdig än Fredrik Reinfeldt. Den sistnämnde har bättre förutsättningar att spela på sitt lugn och sitt resonerande än just en som ligger i starkt underläge.

Jag väntar spänt på vad vänsterkartellen kan leverera den sista veckan. jag tror inte mycket kommer att handla om de politiska utspelen, jag tror att det kan peka på en hel del desperation. Det är snarare på det viset att den politiska kampen kommer vinnas i TV-studiorna. Det är till partiföreträdarna som många väljare lägger sitt fokus på. Det är just det som är det roliga och det mest spännande. Valrörelsens sista vecka kommer mycket att avgöras av de främsta företrädarna. Det är på deras axlar som avgörandet ligger. Det är just i detta läget som vilka som framstår som
mest trovärdiga som kommer få förtroendet.

Bloggar: Anders, Mary.