torsdag, september 09, 2010

Situationen med valfusk en bedrövlig situation

Diskussionen kring de valmetoder som en del valarbetar ägnar sig åt är förstås tråkig. Det är alltid beklämmande att en sådan situation ska uppstå, men tyvärr får vi se sådana situationer på flera håll, i Vivalla och i Huddinge. Det är självklart att demokratins spelregler ska respekteras. Jag har noterat hur Socialdemokraterna i synnerhet har använt sig av metoder som går att ifrågasätta. Just den uppkomna situationen i Huddinge är en situation som kan gå överstyr. Alla etablerade partier vet om de förhållningsregler som finns vid vallokaler. Att vissa tänjer på gränserna eller rentav går över den är rentav beklagligt.

Hur kan man tolka dessa situationer? Desperation är ett element, maktbegär ett annat. Socialdemokraterna är ett parti med makten som mål. Det är förstås en obehaglig situation för dem att inte sitta vid makten. Därmed blir ambitionerna att återfå makten högre, ibland så hög att de leder till att vissa går över gränsen. Om hur situationen i Huddinge egentligen ligger till är det förstås beklagligt att denna situation uppstår. Samtliga partier bär ett ansvar att se till att de demokratiska spelreglerna efterföljs. Jag hoppas att de seriösa aktörer som finns arbetar efter dessa spelregler, de som inte kan respektera dem förtjänar ingen respekt.

Media: Exp, SvT.