onsdag, september 29, 2010

Vänsterpartistisk filmare manipulerar filmmaterial?

Det var en intressant debatt imorse på TV4 Nyhetsmorgon. Debatten var föranledd av filmen "En trovärdig man?", om Carl Bilds förehavanden i Sudan under Lundin Oils etableringar i området. Carl Bildt, då styrelseledamot i Lundin var aktiv i de diplomatiska kontakterna mellan Lundin Oil och folk i Sudan. Nu ska hans agerande utredas för människorättsbrott. Vilken sanning som ligger i det hela får utredningen utvisa. Vad som är dock är intressant är just den partsinlaga som nu kommer från en person som ligger bakom mycket av filmmaterialet till filmen "En trovärdig man?". Journalisten Bengt Nilsson som bevakat konflikten i Sudan sedan 1983, anklagar Wehcselmann för att manipulera Nilssons filmmaterial.

Nu blir ju historien lite intressant, den enda svenske filmaren som var på plats under 2001, vilket mycket av filmen kretsar kring, hävdar att hans material har manipulerats. Konflikten mellan Sudans regeringar och gerillagruppen SPLA pågick mellan 1983-2005 innan ett fredsavtal uppnåddes. Det som Bengt Nilsson nämner är att denna gerillagrupp inte ens nämns i filmen. Konstigt, en part i en konflikt som inte ens kommer på tal i en dokumentärfilm gällande förhållandena i södra Sudan.

Nu blir det ju ganska intressant när man vet Maj Wechselmanns bakgrund. Maj Wechselmann är inte bara en känd dokumentärfilmare med vänsterprofil på sina filmer, hon är även aktiv i Vänsterpartiet, bland annat stod hon på 13:e plats på Vänsterpartiets valsedel i Europaparlamentsvalet 2009. Vilka ambitioner hade egentligen Maj Wechselmann med dokumentärfilmen? Eftersom hon inte har varit i Sudan själv, har hon använt sig av en annan filmares material. Är det en då en film med syfte att beskriva Lundin Oil, och en nuvarande utrikesministers eventuella agerande i södra Sudan eller är det en aktion riktat mot en politisk motståndare som Carl Bildt får beskrivas?

Media: SvD.