måndag, september 13, 2010

Wetterstrands rapport kommer i november, hennes politik?

Vilken förhandsinformation har hon? De WWF-rapport som hon hänvisade till i debatten mot Maud Olofsson, är en rapport som kommer först i november. Jag börjar undra vilken information som Maria Wetterstrand har fått i förhand. Det är intressant att hon nu får träda fram och visa på de politiska åsikter som hon river eller rättare sagt inte vill visa att hon driver. Mycket av debatten i TV4 Kvällsöppet kretsade kring Mauds frågeställningar kring vad Miljöpartiet står för.

Miljöpartiet och Maria Wetterstrand i synnerhet har svårighet att svara på vad de vill. hon har svårt att framhäva sitt partis förslag, hon har svårt att svara på Mauds direkta fråga om vilket land som är bättre än Sverige på klimat- och energipolitik.

Men vad som är intressant är att Maria Wetterstrand hela tiden mörkar sina förslag och försöker leda debatten till de förslag från den förra regeringen som hon påstår har gett den största inverkan. Men nu är det inte den förra regeringens förtjänst att Alliansen införde en framgångsrik miljöbilspremie. Det är inte den förra regeringens förtjänst att Alliansen har levererat den största satsningen på infrastruktur. Det Maria Wetterstrand kan häva fram är en satsning som till stora delar är lånefinansierat. Det går att urtyda två olika framtidsperspektiv, Mauds framtidsperspektiv om miljön, Marias framtidsperspektiv om vilka som tvingas betala för vänsterkartellens ofinansierade satsningar.

Jag tycker att Maria Wetterstrand får stå upp för sin och sitt partis politik nu, om inte kommer Maud Olofsson att sitta där på fredag och utkräva svaren ännu en gång. Maria kan inte fly hela tiden från kravet att öppet redovisa sina förslag, sina påståenden om vilka som har en bättre miljöpolitik än Sverige. Det är Miljöpartiet, namnet som är bra med Miljöpartiet, inte deras politik. Där finns det andra som har levererat, som Maud Olofsson, och förstås
Fia.

Bloggar: Ankersjö.
Media:
AB, DN, Exp, Exp, SvD.