fredag, oktober 22, 2010

Att betyda något

Vikten av att betyda något, bilden av att ens gärningar menar någonting är grunden till varför folk motiveras att utföra goda gärningar. Att känna tillförsikt, att få uppskattning, både hemifrån och från de som man vill hjälpa är det som skapar känslan av betydelse. Gustaf Fahl, chef för FS:19, den svenska bataljonen på plats i Mazar-e-Sharif gör ett inlägg på SvD som skapar en bild av en insats där han pekar på den betydelse som svenskarna i Afghanistan har och förtjänar, hemifrån som där de utför sina uppgifter.

I grunden handlar det inte om vilka beslut som tas, i grunden handlar det inte vilka överenskommelser handlar det inte om vilka överenskommelser som görs på politiskt plan. Grunden i ett trovärdigt yttre byggs av de människor som befinner sig på plats. Vikten av att betyda något och att känna att ens insats betyder något för de svenskar som befinner sig i Afghanistan. Den
uppbackningen som politikerna kan ge dem är värt allting för de insatser som Sverige utför i Afghanistan.

Att läsa chefen för
FS 19:s inlägg i debatten är att få en helt annan bild av den verklighet som utspelar sig i Sveriges ansvarsområde i Afghanistan. En bild tornar upp om att utvecklingen fortgår alltjämt. Områden efter områden säkras för humanitärt bistånd, folks förtroende för den utveckling som sker samt förtroendet för den demokratiska utvecklingen som alltjämt sker i landet, den ökar fortsatt.

Just diskussionen kring Afghanistan måste kretsa mer kring vad vi egentligen åstadkommer. Därmed bör vi mer belysa de insatser som verkligen görs i Afghanistan. Jag känner stor tillförsikt inför de svenska soldater som befinner sig därborta. De är väl förberedda inför uppgiften, det finns förutsättningar för att förbättra deras situation ytterligare genom att förstärka deras materiella tillgångar, bland annat genom bättre sjukvårdsmöjligheter. Arbetet med att tillsända den svenska styrkan fler ambulanshelikoptrar är av yttersta vikt för att säkra snabba insatser när svenska styrkor utsätts för angrepp.

Utvecklingen av den svenska insatsen i Afghanistan är en extremt viktig uppgift att lösa. Därför behövs den
uppbackning som de svenska soldaterna förtjänar. Känslan av att betyda något är det som sporrar människor att utföra bra saker. Den svenska insatsen betyder en bättre utveckling, den insatsen förtjänar den breda uppbackning som är möjlig från politikerhåll, men de förtjänar även vanligt folks uppskattning för sina insatser. Att har slutfört sina uppgifter och känna känslan av att det betyder något är vad som gör att Sveriges insatser både i Afghanistan som i andra områden, betyder något.

Bloggar: Mikael.