fredag, oktober 15, 2010

Bördan är tung för ett samhällsbilande parti

Som ett parti som vill uppfattas som samhällsbildande, ligger det ett stort ansvar att ständigt förnya och anpassa sig efter de rådande förutsättningarna. Som politiker bör man hela tiden vara pragmatiskt till de omständigheter som råder. Att forma ett parti och en politik efter dessa förutsättningar ställer förstås stora krav. Moderaterna har som ambition att ständigt vara i förnyelse. Det är en ambition som inte går att sätta åt sidan någon gång. Sofia Arkelsten uttrycker att Moderaterna inte genomgår ett förnyelseprojekt. Förändringsarbetet ligger konstant. Det är förstås något som uppfattas som en bra ambition, men det finns förstås delar där Moderaterna inte är tillräcklig starka. Därför behövs förändringen för dem.

Det är intressant att Arkelsten bland annat ser ungdomarna som en fokusgrupp de kommande åren. Moderata Ungdomsförbundet gjorde ett hästjobb under valrörelsen och värvade långt fler medlemmar än någon annan. Trots det har Moderaterna i det totala tappat bland unga. Ibland har man ironiskt sett att de som vinner de unga förlorar totalt, men de rödgrönas övertag bland unga är förstås en stor utmaning för Moderaterna, och inte minst Alliansen.

Miljöarbetet är Sofia Arkelstens favoritområdet och det är förklarligt i många delar varför man väljer just henne att axla partisekreterarskapet. Mycket handlar förstås om att utveckla det politiska området, men förstås läggs fokus utanför det egna blocket. Miljö bör handla om mycket mer än bara klimatutsläpp. Att forma en miljöpolitik som inte bara handlar om vem som tillför flest resurser utan åstadkommer verkliga resultat. Det moderata förändringsarbetet inom miljöområdet har varit en intressant förändring. Att Moderaterna vill framstå som ett relevant alternativ också på detta område är förklarligt med tanke på deras ambitioner om det nya statsbärande partiet.

Välfärdsområdet är en utmaning. Moderaterna fokuserar mycket på att freda kärnan inom välfärdsverksamheten. Här ska förstås fokus fortsatt ligga på patienten. Dess rättigheter och friheter samt välfärspersonalens förmåga att påverka ännu mer, är det viktigaste utmaningarna. Moderaterna har lagt mycket vikt på att komma ut i dessa verksamheter. Ett parti som vill uppfattas som relevant gör förstås detta.

Problemet ligger dock inte att Moderaterna skulle uppfattas som ett etablisemangsparti. Det är förstås en utmaning som alla etablerade partier brottas med. Förmågan att varar relevant och kunna ha förmågan att beskriva samhällsproblemen och lösningarna på dessa ligger i det parti som vågar förnya och förändra sig. Moderaterna kommer att fortsatt vara ett parti i förnyelse, de andra partierna bör göra likadant för att inte hamna efter.