torsdag, oktober 21, 2010

Kvalitet är ett ansvar oavsett driftsform

Det verkar som att en första rimlig överenskommelse mellan blocken kan ros i hamn. Förslaget om att förbjuda skolor att ta ut vinst om de visar på stora kvalitetsbrister är ett förslag som i min mening är helt rimlig. Grunden handlar förstås om att skydda kvalitén i utbildningen, då är det viktigt att förutsättningar och kraven är demsamma, oavsett driftsform. Miljöpartiet är alltså med på tåget, det är lovande för Jan Björklund. Självklart handlar det om en väldigt enkel princip, skolor oavsett driftsform har ett ansvar att säkra god kvalitet i utbildningen. Utan god kvalitet riskerar man elevers förutsättningar att få in nödvändig information, utan god kvalitet blir elever sämre rustade för framtiden, i alla fall de som drabbas av brister i kvalitén.

Detta ska dock inte förväxlas med motståndet mot vinster i sin helhet. Förslaget är sunt då de just bygger på att kvalitetsbrister kommer göra det omöjligt för skolföretag att ta tu ut vinst. Möjligheten att bära frukt för goda resultat kvarstår, vilket är bra. Problemet har ju inte direkt varit att skolor gör vinst, problemet har ju varit att många skolor, oftast i kommunal form går med underskott. I en situation där en privat friskola går med förlust riskeras konkurs, en kommunal skola kan alltid klara sig med extra kommunalt stöd. Den stora utmaningen för den kommunala skolan är att bli mer kostnadseffektiv. Kan en privat friskola ta ut vinst och leverera god kvalitet samtidigt som en kommunal skola uppfyller kvalitetskraven men går med förlust, finns det ett problem att lösa.

Dock är det en väg att gå, genom att skärpa kraven ytterligare. Frågan är hur man också kan skärpa kraven mot de kommunala skolorna. Hur skärper man kraven mot kommuner som uppenbart har svårt att klara av de ekonomiska ramarna när det gäller skolan? Kvalitetsbrist är ett minst lika stort problem oavsett om det handlar om en friskola som inte tillför tillräckligt med resurser eller en kommunal som saknar dem då kommunera har svårt att tillföra mer. Även kommuner borde stå till ansvar för bristande kvalitet om de inte klarar av att hantera resurserna.

Media: AB, DN, GP, SvD.