måndag, oktober 18, 2010

Läge för uppgörelse

Trots den tragiska utgången, trots den politiska osäkerheten som råder alltjämt i riksdagen, återstår möjligheten för en svensk närvaro i Afghanistan. Mycket ligger i att en överenskommelse där en övergripande plan med stöd från bland annat Socialdemokraterna skulle kunna säkra en fortsatt svensk närvaro.

De tongångar som jag möter från socialdemokratiskt håll stärker möjligheten för att en övergripande överenskommelse skulle vara den bästa åtgärden. Juholt, Ahlin och nu Björn von Sydow för ett bra resonemang kring den svenska närvaron. Jag tror inte att Socialdemokraterna vill att deras engagemang för Afghanistan står och faller med vänsterns allt för stora inflytande på den rödgröna hållningen. Det hade varit dåligt för deras trovärdighet, därmed är det bästa för dem i fortsättningen att söka en blocköverskridande överenskommelse, enligt de tongångar som statsminister Fredrik Reinfeldt ger och är villig att åstadkomma.

I stora delar håller jag med Björn von Sydow, det är viktigt att den svenska insatsen säkras på sikt för att garantera en säker övergång till ett afghanskt ägarskap när det gäller den nationella säkerheten. Då är en övergripande överenskommelse av största vikt. Inget får äventyras av att vi diskuterar en allt för snäv tidsplan för vårt tillbakadragande. Jag har noterar att vissa hävdar att högern inte har viljat diskutera ett datum för tillbakadragande. Situationen i Afghanistan är dock i en kritisk fas, där diskussionerna om ett svensk tillbakadragande, som enligt de rödgrönas förslag redan 2013 är allt för snäv i min mening.

Huruvida den svenska närvaron ska vara rent tidsmässigt återstår att se. Det viktigaste för den svenska styrkan är att kunna stärka det säkerhetsmässiga övertagandet av de afghanska myndigheterna. Kabulkonferensen gav bra riktlinjer, och mycket kan säkert utarbetas utifrån dessa överenskommelser. En varaktig säker situation bygger på att ansvaret kan lämnas över under kontrollerade former. Under den tiden bör svensk närvaro vara självklar. I de delar ser jag möjligheterna till att den gränsöverskridande överenskommelsen blir möjlig, om än för att minimera risken för Vänsterpartiets allt för stora inflytande.

Bloggar: Göran.
Media: DN, Exp, SvD.