tisdag, oktober 26, 2010

Maybe to hard

Bistånd kommer till korta på grund av korruption, inget nytt med det. Men det globala initiativet Global Fund likt många andra institutioner har haft problem med korruption, därför drar Sverige åt svångremmen. Ett led i en nytt agerande från Sverige? Det är dock bra att Sverige tar tag i det stora problem som finns med biståndspolitiken. Det krävs dock mer handling än att tillfälligt dra in ekonomiska medel.

Att detta är ett exempel på att Sverige ställer tydligare krav när det gäller biståndsgivning är klart. Hur det drabbar projektet i helhet återstår dock att se. Kritiken mot Sveriges allt benhårdare hållning, att ställa ännu hårdare krav när det gäller öppenhet och transparens för inte äventyra Sveriges ställning som en av världens mest generösa biståndsgivare. Därför blir Sveriges hållning att dra in biståndet till Global Fund tillfälligt en kraftig markering, men om man hoppas en markering mot att man inte tolererar någon form av korruption. Men det kanske behövs något annat än att gå genom FN, en halvkorrupt och hyfsat ineffektiv organisation.

Sveriges bistånd är stor i förhållande till vår ekonomi. En procent av vår BNP till bistånd är ett mål som Sverige har haft länge och som regeringen har lyckats hålla sig till. Det gör förstås Sverige till ett av de mest generösa länderna i västvärlden. Att kontrollen dock har varit bristfällig, har lett till att tydligare krav har ställts, både i Sverige och utomlands. Därför blir det intressant att se hur Global Fund hanterar detta ställningstagande från Sveriges och biståndsminister Gunilla Carlssons sida, men även hur biståndsministern agerar i fortsättningen.