tisdag, oktober 12, 2010

Om höstbudgeten och en ny ordning i riksdagen

Dagens budgetdebatt kommer med all säkerhet att vara en intressant företeelse för den inbitne. Regeringen kommer inte bara få hantera ett oppositionsförslag utan två. Med tanke på den rödgröna förmågan att komma överens finns kanske risken att vi får ett tredje oppositionsförslag. Frågan är ju hur Vänsterpartiet förhåller sig till det som Lars Ohly har kommunicerat de senaste dagarna. Regeringen känner sig ganska trygga i nuläget, både med tanke på att de rödgröna fortfarande finner det svårt att komma fram till en gemensam budget, samtidigt som Sverigedemokraterna gör det till sin praxis att bryta praxis och köra med sin budget oavsett stöd i riksdagen.

Huvuddragen i höstbudgeten kommer säkerligen kretsa mycket kring det valmanifest som Alliansen lade fram i augusti. Önskemålen är många, ambitionerna från regeringen likaså. Trots det speglas den med all säkerhet av en hög ambition av ansvarstagande. Men säkert kommer mycket att kretsa kring hur regeringen kan få fram fler jobbskapande stimulanser. Där har jag förstås mina förhoppningar.

En av de förhoppningarna ligger förstås i att regeringen nu vidhåller sin ambition om att sänka restaurangmomsen till tolv procent. En annan intressant punkt är kring de arbetsmarknadsmässiga åtgärderna. Enligt uppgifter kommer satsningen med coacher att stärkas ytterligare. I mitt tycke vore det intressant att se hur man kan forma en bättre struktur kring just rekrytering på arbetsmarknaden. Att göda en koloss som AMS, mycket med tanke på dess bristande förmåga att förmedla tillräckligt många jobb, gör att en översyn kring arbetsmarknadspolitisk åtgärderna kan utvecklas genom fler aktörer än bara AMS. Här finns förslag som drivs från bland annat Centerpartiet, en väg att gå borde vara att bryta upp AMS förmedlingsmonopol och stärka förutsättningarna för fler aktörer.

Om jobbskatteavdraget utvecklas denna gång får vi se. Det ligger förstås i linje med vilka förutsättningar som ges. Intressant är det kring gårdagens nobelpris i ekonomi som mycket speglar de teorier som Anders Borg har viljat föra fram. Allt för generösa arbetslöshetsersättningar riskerar högre arbetslöshet och längre söktider, är en slutsats som Kungliga Vetenskapsakademin drar. Fördelen med jobbskatteavdraget är att det ökar nettoutrymmet i inkomsten, vilket har gjort att kraven på löneökningar kan hållas nere. Hur det ger jobbskapande effekter finns både tvivel och förhoppningar, bland annat genom
Riksrevisionens rapport.

Dagens budgetdebatt kommer sätta en ny prägel på riksdagsarbetet. Hur långt den delade oppositionen väljer att gå med sina förslag återstår att se. Sverigedemokraterna har ju gjort klart att de vill vara ett tydligt oppositionsparti med en egen agenda. Den rödgröna överenskommelsen får väntas på. Men någon form av gemensam agenda bör presenteras, oavsett vad Lars Ohly och Vänsterpartiet nu kommunicerar om att frångå budgettak och disciplin. Så länge som de rödgröna inte lägger fram ett gemensamt förslag, eller så länge som Sd väljer att driva sin egen linje, kan Anders Borg sitta tämligen lugn och se Alliansens ekonomiska politik fortgå utan större hot.

Media:
AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT.