onsdag, oktober 06, 2010

Uppdraget: Att visa sig stark när man är svag

Regeringens Reinfeldt kommande fyra år kommer präglas av många intressanta utmaningar. Förutsättningarna jämfört med 2006 är starkt förändrade, både de yttre förutsättningarna samt de parlamentariska förutästtningarna skapar nya utamningar för den omvalda regeringen. En borttynande finanskris, en ny aktör i riksdagen, minoritetstyre, tre parametrar som kommer sätta prägel på den kommande mandatperioden.

För ambitionerna för den omvalda regeringen är inte samma som för fyra år sen. För fyra år sen var den nytillträdda Alliansregeringen full av ambitioner att rita om den politiska kartan, fyra år senare har förutsättningarna kraftigt förändrat de ambitionerna. Förändring som får spegla den förra regeringsförklaringen står i kontrast med ansvarstagande som var kännetecknet. Reinfeldts förmanande om ansvarstagande är genomgående, i valrörelse som regeringsförklaring. Jag undrar till hur väljare reagerar på denna ambition. Vissa vill mena att regeringen kan framstå som tråkig, men dåligt förtroende byggs också på oförmågan att inte leverera det som man har lovat. Ansvar i kombination med ambitioner är två viktiga ord för Alliansen.

Den förändrade blockpolitiken sätter nya krav på regeringen. Förväntningarna är stora på att regeringen bygger mycket av sina reformer på blocköverskridande reformer. Integration- och migrationsområdet blir det mest intressanta. En av de nya ledamöter som kommer lysa allra starkast, Hanif Bali kommer säkert sätta grillor i hjärnan på ett och annat kommunalråd för bristande hantering av nyanlända invandrare. Det här är det mest kritiska området den kommande mandatperioden, i synnerhet till vår nye aktör i riksdagen.

Afghanistanfrågan blir regeringens första stora utmaning, risken för ett nederlag är stort. Därför ligger det ett stort ansvar hos regeringen för att den kommande hållningen utåt kring Afghanistanfrågan inte kommer styras av oppositionen som anammat den mer Vänsterpartistiska hållningen i utrikesfrågor. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan gå med på i den här frågan blir en viktig uppgift för regeringen att klara av.

De kommande fyra åren kommer präglas av saker som ansvarstagande med ambitioner, utvidgad blockpolitik, förmågan att klara av att syra i minoritet, samt att hantera den nya utmaningen i form av missnöjespartier i riksdagen. Utmaningar är förstås svåra för en regering som gjort det tydligt att inte vara lika ambitiös med sina reformer. Det är utmaningarna som måste tas på allvar för de kommande fyra åren ska präglas av stabilitet och förmågan att gå över blockgränserna.

Media:
SvD.