tisdag, november 23, 2010

Arbetskraftsinvandring - en förutsättning för jobbskapade

Arbetskraftsinvandring har tidigare varit en förutsättning för tillväxten i Sverige. Under 50- och 60-talet var arbetskraftsinvandringen betydande för svensk tillväxt. Dock skedde en radikalisering av svenska arbetsmarknad under 70-talet, varpå reglerna för arbetskraftsinvandring skärptes. Problemet är att många av de krafter som satte stopp då, gör försöker göra samma sak att stoppa den reform som sattes i sjön 2007, och som nu gör det möjligt att komma till Sverige på andra sätt än på grund av förföljelse eller förtryck.

Det finns de som lever i tron att om man tar in arbetskraft från utlandet, konkurrerar de ut den svenska arbetskraften. Denna protektionistiska syn har kommunicerats av fackföreningar och inte minst socialdemokratin sedan dess, även riksdagens nya aktörer Sverigedemokraterna driver denna tes. Dock finner jag det väldigt svårt att dra den liknelsen. Det är som att någon utomstående bäst vet vad en arbetsgivare behöver för typ av kompetens i sitt företag. Möjligheten till arbetskraftsinvandring är en förutsättning för att företag och arbetsgivare ska ha lättare att ta till sig rätt form av kompetens, även om den inte finns inom våra gränser.

Förutsättningarna på arbetsmarknaderna är avgörande för framtidens välfärdsutmaningar. En åldrande befolkning kräver en mer effektiv välfärd, den i sin tur kräver fler människor i arbete. Brist på arbetskraft är en minst lika allvarlig faktor, mycket mer allvarligare än den tro att utländska arbetare skulle ta ta jobb från svenska arbetare.

Det är dock inte fallet att allt är perfekt. Fortfarande utnyttjas människor i form av svartkontrakt och dåliga arbetsvillkor. Den som tror att detta beror just på grund av de nya reglerna för få lite bättre insikt. Det är inte på grund av de stängda gränserna för arbetskraftsinvandring som har hållit denna typ av utnyttjande ute ur Sverige. Reglerna för arbetskraftsinvandring är omgärdat av kraven kring att de villkor som uppbärs på den svenska arbetsmarknaden efterlevs, det är ett ansvar som ligger på arbetsmarknadens parter att dessa villkor efterlevs. Därför är det välkommet att dessa parter möts idag för att gå igenom och göra reglerna för arbetskraftsinvandring effektivare.

Det finns förutsättningar för att skapa bättre regelverk, men det måste också tas krafttag för att förenkla förutsättningarna för jobbskapande på arbetsmarknaden. Mycket av utmaningen ligger att förenkla matchningen av arbetssökande. Fler och mer differentierade arbetsförmedlare bör ges utrymme, AMS:s dominerande ställning som arbetsförmedlare måste få tillfälle att utmanas än mer än vad den görs idag.

Arbetskraftsinvandring är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar. Folk kommer sannolikt, som migrationsminister Tobias Billström säger, alltid att komma till Sverige för att arbeta. Frågan om vi vill ha en svart arbetsmarknad där människor utnyttjas av oseriös arbetsgivare som kommer finnas oavsett regelverk, eller ett regelverk där krav på bra arbetsvillkor ska efterlevas. De krafter som alltid har kämpat mot arbetskraftsinvandring, vissa hävdar att de tar jobb från svenskar, andra vågar inte säga det, men
gör det genom att kräva krångligare regelverk. Den synen kommer jag aldrig dela.

Media: AB, DN, GP, SvD, SvD.