måndag, november 01, 2010

Det bästa vore om politiker gav f*n i detaljstyrandet

Morgonens postning görs med avtryck av den inlaga som görs av SKL och Lärarförbundet på DN:s debattsida. Genom en egengjord enkätundersökning vill de göra sken av att bytet av huvudman för den offentligt drivna skolan , från kommunal till statlig. Jag vänder mig ganska starkt emot dessa typer av undersökningar, då de oftast ger ett sken av att vara anpassade till redan cementerade åsikter. Endast en procent av lärarna i deras undersökning anser att ett förstatligande av de kommunala skolorna är en viktig åtgärd för att förbättra resultaten. Men som Robsten skriver på ett ypperligt sätt, betyder inte detta att det inte skulle finnas en vilja att byta huvudmannaskap.

En invändning i artikeln är citatet:
"I stället för att blicka bakåt behöver vi se framåt. Den kommunala skolan har goda förutsättningar att ta vara på initiativkraften hos lärare och rektorer och ge eleverna en undervisning av hög kvalitet. Och den elev eller förälder som vill påverka sin skola kan göra det utan att behöva vända sig till den centrala statsmakten i Stockholm."

Den fråga man bör ställa sig är om detta har blivit bättre med den kommunala skolan. Det enda som skiljer direktiven från högre ort är beroende på vem som är huvudman, staten eller kommunen. Att den kommunala modellen skulle ge förutsättningar för initiativtagande säger inget om att detta inte kunde ha varit möjligt i en statlig driven skola.

Sanningen är att skolors initiativtagande står och faller med politikers förmåga att detaljstyra den offentligt drivna undervisningen. Som medlem i Moderata Ungdomsförbundet har jag länge varit en förespråkare för större individuell frihet för de enskilda skolorna.

Det som bör lyftas fram när det kommer till lärares och rektorers förmåga att ta egna initiativ är att främja deras förmåga till självbestämmande och inflytande. Dagens partsinlaga från SKL och Lärarförbundet ger inget sken av detta. I många delar handlar det om att lyfta fram en redan bakomliggande åsikt från artikelförfattarna själva. Det är det som oftast är syftet med dessa typer av enkätundersökningar.

Det enklaste vore om politikerna gav f*n i att detaljstyra den offentligt drivna skolan. Ett byte av huvudmannaskap är fortfarande viktigt, och skenet av att ett byte av huvudmannaskapet inte skulle vara viktigt bryts av den bild som jag får från annat håll. Kvalitén och resultaten i skolan kanske inte beror främst på vem som är huvudman. Men det beror helt och hållet på vem som vågar släppa tyglarna och ge lärare och rektorer en öppnare spelplan. Den förändringen har jag tyvärr inte sett i det kommunala huvudmannaskapet. Det är fortfarande samma politiska detaljstyrande. Därför faller SKL och Lärarförbundets inlaga ganska platt.

Media: SvD, SvD.