lördag, november 06, 2010

Ett IB i 2010-format?

Att amerikansk säkerhetstjänst har bedrivit spaningsverksamhet på svensk territorium förefaller sig inte överraskande. Men det bör diskuteras hur SÄPO och både den den nuvarande och den förra regeringen inte har känt till eller har låtit undersöka huruvida det har bedrivits hemlig spaningsverksamhet. Beatrice Ask bekräftelse av det som har hänt är ju bara en bekräftelse av de misstankar som har uppenbarat sig de senaste dagarna efter att händelserna i Norge hade blivit kända. Behovet av spaning behöver förstås diskuteras alltjämt, det bör även ske en diskussion kring hur man ska hantera att utländska underrättelseorganisationer bedriver verksamhet inom våra territorier.

Jag har förståelse att USA känner en starkt hotbild mot både dess territorium och dess olika intressen runtom i världen. Det gör hela den här situationen inte särskilt förvånande. Men det är klart att det ställer både den nuvarande och den föregående regeringens samt SÄPO:s undfallenhet att inte ha haft kännedom på sin spets.

Diskussionen bör landa kring huruvida vilken form av spaning som är acceptabel. Det finns hos mig likt hos justitieminister Beatrice Ask, en förståelse att det bedrivs spaningsverksamhet. Men det är viktigt att den är tydligt reglerad och att otillbörlig verksamhet begränsas. Det handlar om vanligt folk som övervakas och att nu som media framställer det som att bara man närmar sig amerikanska ambassaden eller områden med stora amerikanska intressen, ska man känna sig iaktagen. Det ansvar som har legat på både Beatrice Ask och hennes föregångare Tomas Bodström är stort. Att utländsk spaningsverksamhet bedrivs i den omfattning som nu verkar bli känd är förstås allvarlig.

Därför hoppas jag det ligger på regeringen samt SÄPO att tydligt uppdatera sig om vad som egentligen försiggår. Amerikanska underrättelsetjänster har bedrivit spaningsverksamhet, men det bör klarläggas i vilken omfattning detta har försigått och varför man inte tydligare har försökt bygga sig kännedom. Att USA har förstärkt sin kännedom efter den elfte september är förståeligt. Då är det ganska lämpligt att även svenska myndigheter är på tårna om vad för verksamhet som bedrivs inom våra gränser.

Bloggar: Högberg, APG29.
Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, GP, SvD, SvD, SvT, SvT.