tisdag, november 09, 2010

Facken har motarbetat arbetskraftsinvandring

Det har gått troll i lagstiftningen kring arbetskraftsinvandringen. Det som framkommer är något som självklart något som behöver undvikas, jag har svårt att tro att detta skulle vara viljan från lagstiftande håll. Därmed ligger mycket ansvar att komma åt de här problemen, både hos lagstiftare och arbetsmarknadens parter. Lagen om arbetskraftsinvandring blev en möjlighet tack vare Miljöpartiets stöd till Alliansens förslag.

Det som dock uppkommer är en situation som blir lite absurd. Inte minst med den tongång som kommer ifrån facket, en part som har stort delansvar för förhållandena på arbetsmarknaden. Den tongång som möts är i sig ganska magstark, att lagen är idiotisk, att migrationsministern saknar verklighetsförankring och så vidare. Dock behöver vi förtydliga vissa grejer.

Det som särskilt bör förtydligas är det faktum att facken har motarbetat arbetskraftsinvandring. Varför uttrycker man annars synpunkter som:

"Vi motsätter oss inte sådana anställningar. Men man behöver inte leta utomlands för att hitta restaurangbiträden, säger hon." - Ella Niia, HRF

"Man kan ifrågasätta om det verkligen finns ett behov av arbetskraftsinvandring när man har en massa ledig arbetskraft utanför dörren." - Anders Bergsten, Fastighets

Som jag anar underbyggs detta av ett motstånd mot arbetskraftsinvandring, och det märks tydligt med dessa uttalanden. Det märks ganska tydligt att facken vänder taggarna utåt och motarbetar möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige och konkurrera med fackens medlemmar. Faktum är att vi lever på en öppnare och rörligare marknad, det räds förstås facken.

Diskussionen bör handla om hur man förbättrar lagstiftningen för att förhindra att människor och lagstiftningen missbrukas av oseriösa arbetsgivare. Dessvärre gör inte fackens inställning det lättare. Men det märks av den underliggande ton, att de motarbetar lagen om arbetskraftsinvandring. För de räds konkurrensen gentemot deras egna medlemmar.

Media: DN, SvD.