tisdag, november 09, 2010

Gemensam ståndpunkt, vad kommer härnäst?

Bråda tider, då är det alltid läge att spara på sina resurser. Detta gäller även i regeringskansliet, vilket ger en förståelse till vissa vill banta regeringskansliets budget. Eftersom inga kostnadsnedskärningar har gjorts efter det svenska ordförandeskapet i EU förra året, blir det förstås en diskussion kring hur mycket regeringskansliet får kosta. Hur mycket som kommer att sparas återstår att se. Det som framkommer är att både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lägger identiska förslag som är i förhållande till de kostnadsökningar som skedde under ordförandeskapet.

Det som skapar osäkerheten är förstås huruvida Sd tänker agera med sitt eget förslag eller sälla sig till oppositionens förslag. Även om Socialdemokraterna vill känna sig vid att Sd eventuellt skulle rösta på deras förslag, blir det förstås oundvikligt att diskussion. Sahlins diskvalificering av Socialdemokraterna som opposition, i och med hennes förmaning om att "aldrig någonsin" göra sig beroende av Sd, direkt eller indirekt.

Det återstår att se huruvida de kommer att rösta för ett gemensam sak. Allt hänger förstås på det i slutändan. Dessutom bör det finnas en rimlig motivering från regeringskansliet varför en besparing inte passar sig i nuläget, eller om man är beredd att gå tillmötes. Ännu har inga besparingsåtgärder kommit från regeringshåll, därför väntar säkert en intressekonflikt i riksdagskammaren. Det handlar dock om Sverigedemokraterna gör gemensam sak med Socialdemokraterna i denna fråga. Då har Socialdemokraterna fått sitt indirekta stöd, även om de inte vill känna sig vid det.

Bloggar: Radikalen.
Media: DN, GP, SvD.